Wetenschappelijk onderzoek

Ons ziekenhuis neemt regelmatig deel aan klinische studies en wetenschappelijk onderzoek.  

Wetenschappelijk onderzoek kan vier onderscheiden vormen aannemen:

Het wetenschappelijk onderzoek moet in de regel steeds worden voorgelegd aan de toetsingskamer van de ethische commissie van GZA Ziekenhuizen.