Voorschot & afrekening

Voorschot

Bij uw opname vragen wij u een voorschot te betalen op uw ziekenhuisfactuur die u na uw verblijf krijgt toegestuurd. Uw voorschot wordt voor u individueel berekend. 

Het is aangepast aan uw kamerkeuze en de verwachte verblijfsduur. 

Personen die niet in regel zijn met hun ziekenfonds, worden bij opname of dagopname om een kostendekkende provisie gevraagd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de opnamedienst.

  • opname(at)gza.be
  • tel. 03 443 35 94 opnamedienst campus Sint-Augustinus
  • tel. 03 283 10 25 opnamedienst campus Sint-Vincentius
  • tel. 03 444 12 11 opnamedienst campus Sint-Jozef

Definitieve afrekening

Op het einde van de maand volgend op uw ontslag krijgt u van onze facturatiedienst een definitieve afrekening.

Patiënten die langer dan 15 dagen in het ziekenhuis verblijven, ontvangen een tussentijdse factuur. Uitzonderlijk wordt een bijfactuur gemaakt als bepaalde verstrekkingen nog niet aangerekend werden op het ogenblik van de facturatie. 

Beide nota’s worden opgedeeld in een aantal rubrieken. Per rubriek vindt u een aantal omschrijvingen van geleverde prestaties, gevolgd door drie kolommen met bedragen.

De eerste kolom bevat de bedragen ten laste van het ziekenfonds of de verzekering. Deze bedragen worden rechtstreeks met uw ziekenfonds of verzekering afgerekend. U moet hier niet in tussenkomen.

De tweede en derde kolom bevatten de bedragen ten laste van de patiënt. Enerzijds worden hier de wettelijke remgelden aangerekend, anderzijds eventuele supplementen in functie van uw kamerkeuze. Voor deze bedragen kunt u dus geen tussenkomst meer bekomen bij uw ziekenfonds. 

Onder de rubriek medische en paramedische honoraria worden welbepaalde wettelijke forfaits per opname voor een aantal diensten aangerekend, ook al hebt u er geen gebruik van gemaakt.
Het gaat om volgende forfaits: 

  • Forfait klinische biologie (labo-onderzoeken)
  • Forfait medische beeldvorming (radiologie)
  • Forfait medische/technische verstrekkingen

Patiënten verzekerd in het buitenland:

Contacteer uw verzekeraar en vraag u een  E112/S2  formulier af te leveren.
Eventueel een volledig kostendekkende garantieverklaring die aan het ziekenhuis gericht is, met duidelijke vermelding van de geldigheidsperiode.
Heeft u geen van beide, voorzie u dan voor niet-chirurgie van een provisie van € 650 per dag.

Bevraag u op voorhand over de verwachtte verblijfsduur bij uw arts.
Voor chirurgische ingrepen neemt u contact op met het ziekenhuis.  Wij zullen dan een kostenraming maken, die rekening houdt met de aard van de ingreep, uw kamerkeuze en de vermoedelijke duur van uw verblijf.

Ook voor een bevalling willen wij u graag vóór de opname goed informeren over de kostprijs.

Voor vragen of verduidelijking, kan u terecht bij de opnamedienst of sociaal administratief bemiddelaar van het ziekenhuis.

Alle bedragen moet vóór uw opname, en uiterlijk op het moment van de opname zelf, worden voldaan.