Kinder- en jeugdpsychiatrie

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie helpt gezinnen met kinderen en jongeren tussen 0 en 17 jaar die te maken krijgen met psychiatrische stoornissen, psychische problemen  en/of opvoedingsproblemen.

Dit kan gaan om emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals bijvoorbeeld snel boos worden, bang zijn, pestproblemen, (vermoeden van) ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS).

Vanaf maandag 5 november 2018 startte de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie met het afnemen van een tevredenheidsenquête.

U patiënt en uw familie krijgt de keuze om de enquête op papier in te vullen of  digitaal via volgende link naar de enquête.

Artsen op deze dienst

» Sint-Augustinus

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Vincentius

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Vincentius

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd