Pathalogisch-anatomische analyseaanvragen

Het laboratorium voor pathologische anatomie besteedt veel aandacht aan een vlotte, foutloze pre-analytische fase. Dat is immers van groot belang om kwalitatief hoogstaande onderzoeksresultaten af te leveren.  Want studies tonen aan dat als er fouten worden gemaakt bij pathologisch-anatomisch onderzoek, deze vooral gebeuren tijdens het voortraject: de weg/behandeling die weefsel- of celmonsters doorlopen  vóór de uitvoering van de analyses.

Zo is de manier waarop de monsters worden gefixeerd en met welk fixatief (bv. formaldehyde) van groot belang voor de gevoeligheid en accuraatheid van bepaalde histopathologische analyses. Denk bijvoorbeeld aan de immuunhistochemische expressiebepaling van de oestrogeenreceptor of het HER2 eiwit in borsttumorbiopsies, die bepalend is voor het behandelingsplan van patiënten met borstkanker.

Verder is het vanzelfsprekend essentieel dat de registratie van de patiënten en monsters perfect verloopt zodat er geen verwisselingen gebeuren, net als een correcte identificatie van de anatomische locatie en lateraliteit van biopsies (rechts/links).

En ook het transport moet juist verlopen: het is belangrijk dat monsters niet kunnen zoekraken, altijd bewaard worden op de correcte temperatuur en op tijd op de juiste locatie worden bezorgd.

Tot slot is ook correcte en volledige klinische informatie belangrijk.

Om dit volledige voortraject zo goed mogelijk te laten verlopen biedt het laboratorium artsen een gids voor aanvragers van pathologieonderzoek. Deze gids beschrijft de voorwaarden en richtlijnen waaraan in- en externe aanvragen moeten voldoen, inclusief gedetailleerde richtlijnen per soort analyse en weefseltype.

Het laboratorium voorziet in standaard aanvraagformulieren voor de verschillende onderzoeken. Om fouten (door te weinig informatie) en eventuele vertragingen te vermijden, moeten deze formulieren worden gebruikt.  De verschillende aanvraagformulieren zijn te verkrijgen via het centraal magazijn van Terbeke of, voor kleine aantallen, rechtstreeks via de laboratoria. U kan ze ook downloaden via onderstaande links.

Volgende standaard en specifieke formulieren moeten gebruikt worden voor het aanvragen van patholoog-anatomische analyses:

Voor externe aanvragers wordt er een specifiek aanvraagformulier ter beschikking gesteld: klik hier om dit te downloaden