Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Palliatieve zorg

Waarom palliatieve zorg?

“Palliatieve zorg is de totaalzorg voor ongeneeslijk zieken”, aldus de  omschrijving van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Deze zorg verbetert de levenskwaliteit en het comfort van ongeneeslijk zieken – door een goede pijn- en symptoomcontrole, maar ook door psychosociale ondersteuning en spirituele begeleiding. Om zo uiteindelijk de best mogelijke levenskwaliteit te bereiken voor zieken en hun families."

Palliatieve zorg betekent concreet:

 • hulp bieden bij een menswaardig levenseinde en sterven;
 • sterven beschouwen als een natuurlijk proces;
 • respect hebben voor de eigenheid van alle patiënten en hun familie;
 • eerbied hebben voor elke filosofische overtuiging;
 • familie en vrienden mee betrekken en begeleiden;
 • antwoorden geven op zingevingsvragen;
 • keuzes maken rond medisch begeleid sterven bij het levenseinde: therapeutische hardnekkigheid vermijden, palliatieve sedatie en/of euthanasie bespreekbaar maken.

Palliatieve eenheid, dagverzorgingscentrum en palliatief supportteam

Het centrum voor palliatieve zorg van GZA Ziekenhuizen bestaat uit drie onderdelen, elk met  een specifieke werking en doelgroep:

 • Hospitalisatieafdeling (palliatieve eenheid voor residentiële zorg)
 • Dagverzorgingscentrum voor palliatieve en supportieve zorg
 • Palliatief support team

Palliatieve eenheid Sint-Camillus

De palliatieve eenheid voor residentiële zorg is een apart gebouw op campus Sint-Augustinus. Patiënten krijgen hier gespecialiseerde palliatieve hulp terwijl ze 24/7 in een comfortabele, rustige, warme huiselijke sfeer verblijven.

Het gebouw telt twaalf eenpersoonskamers. Er is een volledig aangepaste badkamer, een keuken, een stille ruimte om tot rust te komen en een gezellige living die altijd beschikbaar is voor de patiënten en hun families. Families of nabestaanden van patiënten kunnen hier dag en nacht op bezoek komen. Wanneer zij dat wensen kunnen ze ook helpen bij de verzorging.

Opname gebeurt enkel na doorverwijzing door de behandelend huisarts of specialist. Zij kunnen een opnameaanvraag indienen via het aanvraagformulier residentiële eenheid palliatieve zorg. Zodra de aanvraag is goedgekeurd ontvangen patiënten en/of hun familie een uitnodiging voor een intakegesprek met de sociale dienst van de palliatieve eenheid.

Wilt u zien hoe een dag op de palliatieve eenheid eruit ziet?
Bekijk dan hier het filmpje over de palliatieve eenheid Sint-Camillus (duurtijd ruim 13 minuten).

Dagverzorgingscentrum voor palliatieve en supportieve zorg

Het dagverzorgingscentrum voor palliatieve en supportieve zorg Sint-Camillus is een initiatief van het woonzorgcentrum Sint-Bavo in samenwerking met het centrum voor palliatieve zorg.

Dit dagcentrum is er voor patiënten met een ernstige en/of levensbedreigende ziekte, zoals gevorderde kanker, hartfalen, COPD, nierziekten, MS, Parkinson of ALS. Wie ongeneeslijk ziek is vertoeft immers vaak liefst in een vertrouwde thuisomgeving. Maar ook dan is het fijn om af en toe eens een activiteit buiten de eigen muren te hebben. Of om de familie even een adempauze te geven.

Het dagverblijf is een ontmoetingsplaats waar ruimte is voor creatieve en ontspannende activiteiten naast de vanzelfsprekende ondersteunende zorg – zorg die patiënten en hun families helpt om zich aan te passen aan de veranderde levensrealiteit.

Huisartsen of specialisten kunnen voor hun patiënten een aanvraag indienen via het aanvraagformulier dagverzorgingscentrum palliatieve en supportieve zorg.  Zodra de aanvraag is goedgekeurd ontvangen patiënten en/of hun familie een uitnodiging voor een intakegesprek met de sociale dienst van de palliatieve eenheid.

Bekijk het filmpje…
Voor de tiende verjaardag van het palliatief dagcentrum Sint-Camillus (in maart 2012) maakte GZA Ziekenhuizen de film “Waar een zieke weer mens kan zijn" over de mensen en de werking van het dagverzorgingscentrum.
U kunt dit bijna 13 minuten durende filmpje hier bekijken
.

Palliatief support team

Alle medische diensten van de drie campussen van GZA Ziekenhuizen kunnen gebruik maken van de kennis van en ondersteuning door het palliatief support team. Dit team adviseert collega’s van andere specialisaties hoe zij hun patiënten actief kunnen ondersteunen bij de verbetering van hun levenskwaliteit.

Lees hier meer over het palliatief support team (PST).

Beslissingen rond het levenseinde

GZA Ziekenhuizen werkt vanuit een christelijk-ethische levensvisie. Die visie veronderstelt een zorgzame en zinvolle omgang met het eindigende leven en het sterven.

De euthanasiewet van 28 mei 2002 verandert niets aan dit uitgangspunt, maar schept wel een bijkomend kader waarbinnen vragen van patiënten een adequaat antwoord moet krijgen. Alle patiënten en hun vertegenwoordigers hebben het recht op een antwoord op essentiële zorgvragen, ook wanneer die gaan over hun levenseinde.

Vanuit het palliatief centrum op campus Sint-Augustinus zet GZA Ziekenhuizen maximaal in op een zo goed mogelijk zorg voor stervenden en hun dierbaren en hun wensen rond een menswaardig levenseinde. Kortom: "Goede palliatieve zorg is leven toevoegen aan de jaren en niet jaren toevoegen aan het leven".

Consultatie palliatieve zorg

 • Een afspraak maken met een van de palliatieve artsen is enkel mogelijk in uitzonderlijk gevallen en na verwijzing door uw behandelend arts.
 • Uw huisarts of specialist maakt dan voor u een afspraak via de sociale dienst van de palliatieve eenheid, tel. 03 443 33 55.

Meer informatie?

Er zijn verschillende publicaties waarin u meer kunt lezen over de werking van het palliatief centrum. Deze folders zijn verkrijgbaar bij de sociale dienst van de palliatieve eenheid, bij het palliatief support team en in het dagverzorgingscentrum.

Een aantal folders kunt u ook online lezen. Kijk daarvoor onderaan de pagina.