Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Stress en algemeen en psychisch lijden worden bespreekbaarder en de (prestatie)druk blijft toenemen. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat steeds meer mensen nood hebben aan psychiatrische/psychologische ondersteuning.

Psychiatrische hulpverlening kan uiteenlopende psychische stoornissen behandelen: van ongeneeslijke geestesziekte, ernstige psychiatrische pathologie(ën) tot lichtere psychische aandoeningen waardoor mensen hun leven voor korte of langere tijd niet meer kunnen inrichten zoals zij dat willen, (ze) thuis en/of op school, het werk … niet meer goed functioneren en (ze) het gevoel krijgen "vast te lopen".

Waarbij kan GZA Ziekenhuizen helpen?

Binnen de psychiatrie richt onze werking zich op crisisinterventie en kortdurende behandeling van psychiatrische problemen.

Afspraken en opnames zijn enkel mogelijk na verwijzing door (huis)artsen of andere hulpverleners. Daarbij gaat het om de behandeling van vooral angst- en stemmingsstoornissen, stress-gerelateerde klachten, verslavingsproblematiek (acute ontwenning) en acute crisissituaties.

Ook mensen met psychische klachten in combinatie met lichamelijke aandoeningen kunnen bij ons terecht. In dat geval bekijken we of in eerste instantie een opname op een andere (somatische) afdeling binnen het ziekenhuis noodzakelijk is. Zo kan iemand met leverstoornissen als gevolg van een alcoholverslaving mogelijk best eerst geobserveerd worden op een dienst gastro-enterologie.

Voor begeleiding bij een primaire drugproblematiek (zowel soft- als harddrugs) verwijzen we naar de gespecialiseerde verslavingshulpverlening (ADIC, De Sleutel, De Spiegel, Free Clinic …).

De afdeling heeft een open deur. Voor mensen die behoefte hebben aan een gesloten afdeling verwijzen we naar de psychiatrische centra in de omgeving.

Hebt u hulp nodig?

Enkel verwijzers ((huis)artsen, psychologen of andere hulpverleners) kunnen een afspraak voor u maken. In acute situaties kunt u contact opnemen met de spoedgevallendienst.

Meer informatie over enkele veel voorkomende behandelvragen vindt u hieronder:

 • Alcohol- en medicatieafhankelijkheid
  Problematisch alcoholgebruik komt voor in verschillende vormen, die in de praktijk in elkaar kunnen overvloeien. Over het algemeen onderscheiden we vier types:
  • overmatig of excessief drinken
  • probleemdrinken of alcoholmisbruik
  • ("binge drinken")
  • alcoholafhankelijkheid of alcoholverslaving
 • Psychose
  Bij een psychose raakt iemand de grip op de realiteit kwijt. Wie in een psychose zit kan last krijgen van hallucinaties (iets ‘zien’ of ‘horen’ dat er niet is), wanen (ideeën of overtuigingen die absoluut niet overeenstemmen met algemeen geaccepteerde ideeën of opvattingen) en desorganisatie (chaotisch gedrag of onbegrijpelijke taal door het onvermogen tot ordening).
 • Depressie
  Een depressie is een stemmingsstoornis waarmee veel mensen (zo’n 20 procent van de vrouwen en 10 procent van de mannen) tijdens hun leven in één of andere vorm te maken krijgen. Depressie is meer dan gewoon een (tijdelijk) "dipje". Wie depressief is, heeft al langer dan twee weken last van neerslachtigheid, is somber, verdrietig of huilerig. Beleeft geen plezier meer in dingen die hij/zij voorheen graag deed, is moe en futloos, ligt veel wakker of slaapt juist heel veel. Heeft geen zin om te eten en vermagert of komt juist veel aan, is nerveus en rusteloos of juist veel trager dan voorheen, voelt zich niets waard of kampt met hevige schuldgevoelens. Heeft moeite zich te concentreren of helder te denken en besluiten te nemen.
  Patiënten met ernstige depressie kunnen ook last hebben van psychoses – een psychiatrische toestand waarbij iemand de grip op de realiteit kwijt is en wat soms gepaard gaan met wanen over schuld of dood (psychotische depressie).
 • Bipolaire stoornis
  Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis waarbij periodes van depressie worden afgewisseld door overactieve “manische” periodes met een overdreven vrolijke of prikkelbare stemming. Daarbij kunnen er psychoses voorkomen in zowel het diepste dal van de depressie als tijdens de hoogste piek van de manie.
 • Angststoornissen (paniekaanvallen, fobieën ...)
  Bij een angststoornis is de angst extreem en niet realistisch en zorgt die angst ervoor dat je situaties gaat vermijden en uiteindelijk niet meer goed functioneert in het dagelijkse leven.
  Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Fobieën gaan bijvoorbeeld over angst voor iets heel specifiek, zoals hoogtevrees, vliegangst, angst voor spinnen, voor kleine ruimtes (claustrofobie) of voor drukke plekken met veel mensen (agorafobie). Zodra fobieën er toe leiden dat je veel normale zaken in het dagelijks leven gaat mijden zoekt u best hulp om van de angst af te komen.
  Bij een paniekstoornis krijg je geregeld paniekaanvallen zonder dat daar een duidelijke reden voor is.
  Ook algemene angststoornissen of piekerstoornissen (voortdurend piekeren, druk maken dat er van alles fout loopt, overbezorgd zijn) kunnen het leven onaangenaam beheersen – de constante spanning en prikkelbaarheid is niet alleen ongezond voor uzelf, maar zorgt ook voor verstoorde relaties thuis of op het werk.
 • Dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis)
  Bij een dwangstoornis herhaal je steeds bepaalde gedachten (obsessies) en/of handelingen (compulsies). Dwanggedachten zijn akelige, storende gedachten of (denk)beelden die steeds weer terugkomen en waar je onrustig en bang van wordt. Negeren helpt vaak niet, de gedachten stoppen vaak pas als je bepaalde handelingen uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan overdreven vaak de handen wassen, telkens opnieuw controleren of het gas uit is, constant dingen tellen of je huis obsessief schoonmaken.
 • Persoonlijkheidsstoornis
  Onze gedachten, gevoelens en gedragswijzen vormen samen onze persoonlijkheid. Daaruit ontstaan in de loop der tijd vaste patronen die bepalen hoe we in het leven staan en hoe we omgaan met de mensen en gebeurtenissen om ons heen.
  Zo heeft iedereen een eigen, unieke persoonlijkheid - al proberen mensen al sinds de oudheid om die verschillende persoonlijkheden in een aantal types onder te brengen.
  Soms kan je persoonlijkheid je dwarszitten en een hindernis vormen voor succes op school, het werk of in relaties. We spreken dan van een persoonlijkheidsstoornis.
  Dat is het geval wanneer je innerlijke beleving en je gedragswijzen je in conflict brengen met de wereld om je heen. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in de manier waarop je jezelf en anderen ziet en interpreteert, in emotionele reacties, in de omgang met anderen (onbuigzaamheid …) en de mate waarin je je impulsen kan beheersen of je gedrag kan aanpassen aan de eisen van een bepaalde situatie, activiteit of relatie.

  Persoonlijkheidsproblemen worden niet veroorzaakt door een psychiatrische stoornis, een bepaalde ziekte of bijvoorbeeld middelengebruik. Ze ontstaan al vroeg in het leven en veranderen daarna nauwelijks meer.