Welke behandelingen bieden we aan?

Zodra de nodige onderzoeken zijn gebeurd en de diagnose is gesteld, tekent uw arts het voor u meest geschikte behandeltraject uit. 

Urologen beschikken over heel wat manieren van behandelen: zonder operatie  met medicijnen of bv. een niersteenverbrijzelaar, maar een operatie behoort ook tot de mogelijkheden. Voor de meeste ingrepen bij urologie is een kort verblijf in het dagziekenhuis voldoende.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele vaker voorkomende behandeling binnen de urologie:

 • Steenverbrijzeling
  Bij deze behandeling worden hoge intensiteit schokgolven doorheen het lichaam gestuurd die de nierstenen verbrijzelen.

 • Ureterorenoscopie
  Tijdens de ureterorenoscopie zal uw arts de steen in uw urineleider met een dun instrument via de plasbuis en de blaas verbrijzelen. De steenfragmentjes kunnen met een klein tangetje of korfje verwijderd worden. Kleinere stukjes steen kunt u zelf uitplassen.

 • Behandelingen voor prostaatkanker
  Het doel van kankerbehandeling is het genezen van de ziekte. Dit is echter niet altijd mogelijk. Zeker wanneer de tumor al uitgezaaid is, zijn de genezingskansen in het algemeen gering. Prostaatkanker maakt hierop geen uitzondering. Indien de kanker beperkt is tot het orgaan waar hij ontstond (in dit geval de prostaat) bestaat er een behoorlijke kans op definitieve genezing. Bij voorkeur moet een kankerbehandeling weinig of geen bijwerkingen hebben, goed verdragen worden en een goede genezingskans bieden.

  Juist bij prostaatkanker is het natuurlijk beloop zeer wisselend. Bij sommige mannen is de kanker agressief en kan snel tot uitzaaiingen en de dood leiden. Bij andere mannen heeft het kankerproces een zeer langzaam beloop, vaak zelfs zodanig dat de patiënt overlijdt zonder klachten of weet te hebben gehad van zijn kanker.

  Als er geen sprake is van uitzaaiingen en de kanker zich nog alleen in de prostaat bevindt, dan bestaat de mogelijkheid de kanker te genezen met een lokale behandeling, waarbij we vooral denken aan heelkunde of bestraling. Is de prostaatkanker eenmaal uitgezaaid, dan kan overgegaan worden tot medicamenteuze behandeling (hormonale behandeling), waarbij onze dienst de beschikking heeft over de meest moderne en recente geneesmiddelen.

 • Incontinentiebehandeling
  Afhankelijk van de gestelde diagnose zijn er verschillend behandelingen mogelijk bij incontinentie. Zo kunnen er bekkenbodemspieroefeningen voorgeschreven worden, al of niet gecombineerd met medicatie.
  Veel vrouwelijke patiënten komen in aanmerking voor een eenvoudige ingreep, waarbij er via een kleine wonde een 'netje' of 'bandje' wordt aangebracht, om de urinebuis te ondersteunen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een kunstmatige sluitspier om urineverlies te voorkomen.

 • Erectiestoornissen
  Bij het behandelen van erectiestoornissen komt het er eerst en vooral op aan om er een gezonde levensstijl op na te houden met voldoende beweging. Indien nodig kan er ook aangepaste medicatie voorgeschreven worden.
  In heel specifieke gevallen kan er ook een penisprothese geplaatst worden.

 • Sterilisatie bij de man (vasectomie)
  De zaadcellen worden gevormd in de teelbal. In de bijbal die tegen de teelbal aanplakt, worden de zaadcellen beweeglijk. Ze bewegen zich verder in de zaadleider. Deze zaadleider loopt langs de liesstreek naar de onderbuik achter de blaas. Daar mondt hij uit in de zaadblaasjes. Deze zaadblaasjes dienen als reservoir voor tijdelijke opslag van de zaadcellen. Ze worden er vermengd met prostaatvocht dat de nodige voedselproducten bevat (zoals fructose) om de zaadcellen in leven te houden en te voeden gedurende enige tijd wanneer ze buiten het organisme geloosd zijn.

  Op het ogenblik van een orgasme treedt de zaadlozing op: de zaadblaasjes en de prostaat trekken samen en stoten een groot deel van hun reservoir (zaadcellen en prostaatvocht) ritmisch langs de pisbuis of urethra naar buiten. Het volume van de zaadlozing is niet steeds hetzelfde: het gaat van1 tot 6 milliliter.

  De sterilisatie van de man bestaat erin aan beide zijden de zaadleiders te onderbreken ter hoogte van de balzak.

Meer informatie?

Uitgebreider informatie over de dienst, onderzoeken of contactgegevens vindt u in folders of brochures die verkrijgbaar zijn bij de balies urologie.

Een aantal folders kunt u ook online lezen. Kijk daarvoor onderaan de pagina of in het overzicht van alle folders van GZA Ziekenhuizen