Uw opname praktisch

Breng steeds uw identiteitskaart mee naar het ziekenhuis en vermijd zo foutieve tarieven

Op basis van uw identiteitsbewijs en het hierop vermelde rijksregisternummer hebben wij rechtstreeks toegang tot een beveiligd netwerk om je ziekenfondsgegevens online te raadplegen met de meest actuele gegevens en wordt het correcte tarief aangerekend.

Wanneer u zich aanmeldt in het ziekenhuis leg dan steeds een geldig identificatiebewijs voor, ook voor uw kinderen.

Identificatie kan via:

  • de geldige Belgische elektronische identiteitskaart;
  • de geldige elektronische vreemdelingenkaart;
  • een geldig elektronisch verblijfsdocument;
  • een geldige ISI+-kaart (kinderen jonger dan twaalf jaar);
  • een nog geldige sociale identiteitskaart;
  • het identificatienummer van de sociale zekerheid
  • met een vignet met streepjescode.

Met deze maatregel willen we administratieve en facturatiefouten vermijden. Het is een administratieve vereenvoudiging die zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen ziekenhuizen en ziekenfondsen. Ze helpt eventuele fraude te voorkomen, ook al past de grote meerderheid van de ziekenhuizen en de zorgverleners die er werken de regels van de ziekteverzekering correct toe. Ook identiteitsfraude van de patiënt kan hiermee voorkomen worden.

Uw opname is gepland

 

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de inschrijvingskiosk.

Nadat u zich geregistreerd hebt, wordt u verwezen naar de wachtzaal van de opnamedienst.

Het registreren gebeurt bij voorkeur met uw elektronische identiteitskaart.  Breng deze dus zeker mee.  Indien u niet over een eID beschikt, moet u zich ook eerst aanmelden aan de inschrijvingskiosk.

Op de opnamedienst wordt u ingeschreven en ontvangt u de documenten voor de afdeling.

Er wordt u een identificatiearmbandje aangedaan.  Voor uw eigen veiligheid moet u dit gedurende heel uw verblijf in ons ziekenhuis dragen.

Om uw opname vlot te laten verlopen, regelt u best vooraf al enkele administratieve formaliteiten (voorinschrijving). Uw behandelend arts verwijst u hiervoor vanuit de consultatie naar het onthaal (campus Sint-Augustinus en campus Sint-Jozef) of naar de opnamedienst (campus Sint-Vincentius).  U dient zich hiervoor ook aan te melden via de inschrijvingskiosk met uw identiteitskaart en vervolgens kiest u:

  •  “opname, kamer reserveren of aanvullen administratie”
  • “kamer reserveren”

De voordelen van een voorinschrijving zijn: voorrang bij de kamerkeuze en een beperkte wachttijd op het moment van de opname.

Let wel: een voorinschrijving is geen reservering! 

Het is dus altijd mogelijk dat u bij uw opname niet  het kamertype van uw keuze krijgt. Zodra het mogelijk is, brengen we u naar de kamer van uw keuze.

Indien u een valrisico heeft gelieve te zorgen voor begeleiding tijdens uw ziekenhuisbezoek.

Opnameverklaring

Bij opname vragen wij u een formulier in verband met de financiële voorwaarden in te vullen en te ondertekenen. Met dit document informeren wij u ook over de verschillende kosten die u aangerekend kunnen worden.

Het grootste deel hiervan betaalt het ziekenfonds, maar als patiënt betaalt u ook een gedeelte, onder andere wettelijke bepaalde remgelden en, indien u opteert voor een kamer alleen, kamer- en ereloonsupplementen.

U kunt deze formulieren thuis doornemen en al ondertekenen. Indien u hierover nog vragen hebt, mag u deze altijd stellen aan het opnamepersoneel. 

Vrijwilligers

GZA Ziekenhuizen heeft een traditie van onthaalvrijwilligers. Deze mensen begeleiden u van de opnamedienst naar de verpleegafdeling waar u verblijft. Zij doen al het mogelijke opdat u zich zo snel mogelijk zou thuisvoelen. 

Via de verpleegkundigen van uw afdeling kunt u beroep op hen doen.

U wordt dringend opgenomen

Uw inschrijving op de dienst spoedgevallen is enkel de registratie van uw persoonsgegevens. Voor een verdere administratieve vervollediging van uw dossier moet u langsgaan bij de opnamedienst.