Voor uw opname

Uw opname is gepland

Wat doet u voor uw opname

Wie verwittigt u vóór uw opname?

 • Uw ziekenfonds.
 • De verzekeraar waarbij u een aanvullende hospitalisatieverzekering heeft.
 • Bij een arbeidsongeval: uw werkgever en indien nodig de verzekering van uw werkgever.
 • Uw werkgever: vraag uw behandelend arts een officieel attest voor uw afwezigheid.
 • De school: vraag de behandelende arts een officieel attest voor de afwezigheid.

De bloedafname

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Zonder afspraak:
  •  bloedafname
  •  EKG
  •  afgifte van stalen (urine, stoelgang, sputum…) - afhalen van wissers en afnamemateriaal voor urine, stoelgang.
 • Op afspraak:  tel. 03 443 46 75 (weekdagen tussen 10 en 16 uur)
  •  suikertesten (OGTT)  - stimulatietesten (bv. synacthentest)
 • Op afspraak:  tel. 03 443 36 05 (weekdagen tussen 10 en 16 uur)
  •  zweettesten

Hoe inschrijven?

Via inschrijvingskiosk met identiteitskaart:

 • indien bloedafname zonder afspraak, wordt u van de kiosk  doorverwezen naar de centrale inschrijving;
 • indien op afspraak, krijgt u aan de kiosk de route naar de  bloedafname.

Wat brengt u mee?

 • identiteitskaart;
 • voorschrift arts;
 • eventueel de nodige stalen: urine, stoelgang, sputum.

Moet u nuchter zijn?

 • Voor sommige onderzoeken is het belangrijk dat u nuchter  bent als het bloed wordt afgenomen. Als u nuchter moet  zijn, zal uw arts u dit vooraf vertellen.
 • Indien u nuchter moet zijn, mag u de laatste 12 uur voorafgaand aan de bloedafname niet eten of drinken. Het  drinken van water is wel toegestaan.

Openingsuren en telefoonnummers

 • campus  Sint-Augustinus
  Maandag - vrijdag: 7.15 - 19 uur
  Zaterdag - zondag - feestdagen.: 7.30-11.30 uur
  03 443 45 46
 • campus  Sint-Vincentius
  Maandag - vrijdag: 8 - 17.30 uur
  03 283 14 90
 • campus  Sint-Jozef
  Maandag - vrijdag: 8 - 16.30 uur
  03 444 13 09

Tijdens vakanties en/of op feestdagen kunnen de openingsuren afwijkend zijn.

De preoperatieve screening

Wanneer moet u langskomen op de preoperatieve screening?

 • Patiënten die gehospitaliseerd worden voor een chirurgische ingreep.
 • Patiënten voor dagopname en ouder dan 55 jaar (algemene anesthesie of epidurale verdoving).
 • Indien de chirurg dat nodig acht.

Meer info over de preoperatieve screening vindt u hier.

Kamer reserveren

Verblijft u minstens één nacht in het ziekenhuis, kom dan vooraf langs op de opnamedienst:

 • wanneer u aanwezig bent in één van de ziekenhuiscampussen van GZA Ziekenhuizen voor een  consultatie, onderzoek, of preoperatieve screening;
 • wanneer dit de eerste keer is dat u wordt opgenomen op een ziekenhuiscampus van GZA Ziekenhuizen;
 • wanneer u vragen heeft over uw opname (kamerkeuze,  financiële regeling).

Voordeel van een reservatie

 • U wordt sneller geholpen op het moment van uw opname.
 • U kunt zo nodig vooraf nog een aantal administratieve zaken  tijdig in orde brengen (bv. hospitalisatieverzekering…).
 • U wordt vooraf geïnformeerd over de kosten van uw  verblijf.

Wat brengt u mee?

 • gegevens over uw opname: naam arts, datum en uur  opname;
 • identiteitskaart / paspoort;
 • voorschot (het voorschot wordt berekend op basis van de  verwachte verblijfsduur, uw statuut bij uw mutualiteit en  het gekozen kamertype);
 • gegevens hospitalisatieverzekering;
 • bent u niet aangesloten bij één van de Belgische  ziekenfondsen, breng dan een betalingsgarantie mee;
 • naam en adres van uw huisarts;
 • bij arbeidsongeval: gegevens werkgever en verzekerings-maatschappij.

Waar aanmelden?

In de centrale inkomhal van onze drie ziekenhuiscampussen kan  u iedere werkdag van 8 tot 16.30 uur terecht om uw reservatie in orde te brengen.

Graag via de inschrijvingskiosk aanmelden met identiteitskaart  en vervolgens kiest u:

 •  “opname, kamer reserveren of aanvullen administratie”
 • “kamer reserveren”