Palliatieve zorg

Met palliatieve zorg verbeteren we de levenskwaliteit en het comfort van ongeneeslijk zieken door een goede pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning en spirituele begeleiding. Dit is een opdracht voor alle hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de zieken: artsen, verpleegkundigen, paramedici en vrijwilligers.

Beslissingen rond het levenseinde

Ons ziekenhuis streeft een christelijk-ethische levensvisie na en dit veronderstelt een zorgzame en zinvolle omgang met het eindigende leven en het sterven. De euthanasiewet van 28 mei 2002 heeft dit uitgangspunt niet veranderd, maar schept een bijkomend kader waarbinnen de vraag van een patiënt een adequaat antwoord moet krijgen.

Elke patiënt of zijn vertegenwoordiger heeft het recht een antwoord te krijgen op essentiële zorgvragen, ook wanneer die betrekking hebben op zijn levenseinde.

Op de campussen van GZA Ziekenhuizen wordt al het nodige gedaan om aan de stervende mens en zijn omgeving de nodige opvang te verlenen en  tegemoet te komen aan zijn verlangen naar een menswaardig levenseinde. Spreek hierover met uw arts.

Contact

vzw Centrum voor Palliatieve Zorg "Sint-Camillus" 
GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus 
(toegang via Spoorweglaan) 
Oosterveldlaan 24 
2610 Wilrijk 
tel. 03 443 33 55
fax 03 443 45 20
e-mail: palliatieve.sa(at)gza.be

U staat er niet alleen voor

Wanneer u verneemt dat uzelf of iemand uit uw naaste omgeving ongeneeslijk ziek is, heeft dit een impact op alle aspecten van uw leven. Niet alleen verandert uw leven, ook uw omgeving wordt beïnvloed door de ziekte. 

Toch staat u er niet alleen voor... Het Palliatief Support Team (PST) biedt hulp.