D05SA Cardio/Hartbewaking/Endocrinologie/Reumatologie/Dermatologie

Deze verpleegeenheid is gespecialiseerd in het behandelen van cardiologische aandoeningen (hart- en vaatziekten), endocrinologische aandoeningen (diabetes, schildklieraandoeningen, voorbereidende onderzoeken in het kader van obesitas) en reumatologische (reumatoïde artritis, psoriasis artritis, spondylartropathie, osteoporose, systeemziekte) en dermatologische (huidziekten: psoriasis, contactallergiën, eczeem) aandoeningen.

Hartbewakingszone

Deze zone telt 6 bedden. Op dit deel van de afdeling wordt u opgenomen in de acute fase van uw hospitalisatie.

Door middel van hartbewaking kan een zuurstoftekort aan de hartspier of mogelijke ritmeproblemen opgespoord worden. Alle patiënten worden  aan  een monitor aangesloten. Deze monitor bevindt zich op de patiëntenkamer en de informatie hiervan verschijnt tegelijkertijd ook op een centrale monitor van de verpleegpost die 24/24 uur wordt opgevolgd.

Als de toestand stabiel genoeg is, kan een patiënt overgebracht worden naar de verpleegafdelingszone. Vanaf dan gelden andere bezoekuren.

Bezoek

Om een optimale zorgverlening te kunnen verstrekken en de rust van onze  patiënten te waarborgen, hanteren we strikte bezoekuren die verschillen met  andere diensten van het ziekenhuis. Met het oog op de rust van de patiënten verzoeken we het bezoek te beperken tot 2 bezoekers per patiënt. Op dit deel van de afdeling zijn geen kinderen toegelaten.

Bezoekuren: 14 tot 16 uur en van 19 tot 20 uur.

Verpleegafdelingszone

In dit deel van de afdeling komt u terecht  na opname in de hartbewaking of rechtstreeks als uw situatie minder kritiek is. U kunt hier terecht komen als u problemen ondervind van volgende klachten: een gestoord hartritme, een verminderde functie van de hartspier, vochtopstapeling als gevolg hiervan, ontstekingen van het hartzakje, pijnklachten, schade aan de hartspier, ontregelde diabetes, opstoten van dermatologische en reumatologische aandoeningen.

U kunt hier ook terecht komen voor een gepland onderzoek of ingreep moet ondergaan zoals pacemakerimplantatie, hartkatheterisatie, oppuntstelling en jaaronderzoeken voor diabetes, vooronderzoeken in het kader van een heelkundige ingreep voor obesitas of schildklieraandoeningen.

U wordt opgevangen door het team dat u zal begeleiden en helpen tijdens de ziekenhuisopname. Dit team bestaat uit cardiologen,dermatologen, reumatologen, endocrinologen, assistenten, hartfalenverpleegkundigen, kinesisten, verpleegkundigen, diabeteseducator, diëtiste,  een hoofdverpleegkundige, vrijwilligers en een logistiek medewerker.

Hoe bereikt u ons?

D05SA bevindt zich op de tweede verdieping op campus Sint-Augustinus, volg route 231.
De dienst is telefonisch bereikbaar op het nummer 03 443 35 05.