I26SA Intensieve zorg

Waarmee kunt u bij ons terecht? 

Op de dienst intensieve zorg verblijven patiënten die om de een of andere reden meer of intensievere verzorging nodig hebben dan op de gewone verpleegafdeling kan worden gegeven. De leeftijdsgroep van opgenomen patiënten is zeer breed: van kleine kinderen tot hoogbejaarde personen.
Intensieve zorg op campus Sint-Augustinus telt 14 bedden voor volwassen patiënten. Daarnaast is er een speciale kamer waar we twee zieke kinderen optimaal kunnen opvangen.
Vaak gaat het om ernstig zieke mensen waarbij de functie van verschillende orgaansystemen levensbedreigend verminderd is of om patiënten die we van zeer nabij moeten volgen en behandeling om dit soort van problemen (complicaties) te voorkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een nierfalen na een zware operatie vaak vermijden door voldoende vocht te geven en/of de werking van het hart te optimaliseren door medicijnen. Wanneer dit onvoldoende blijkt, kunnen we de functie van bijna elk orgaansysteem op zijn minst tijdelijk overbruggen, om een vicieuze cirkel te doorbreken en het lichaam de kans te geven om te genezen.

Welke behandelingen bieden we aan?   

Door de inzet van deze hoogtechnologische apparatuur voor beademing, ondersteuning van de hartfunctie, overnemen van de nierfunctie en (intra-craniële) neurologische monitoring, samen met de multidiciplinaire aanpak van zowel artsen, verpleegkundigen en kinesisten, staat onze dienst garant voor een kwalitatief hoogstaande en optimale patiëntenzorg. Wij onderschrijven de "evidence-based medicine" waarbij iedere medische en verpleegkundige informatie zo veel mogelijk wetenschappelijk moet getoetst worden. Uiteraard dient elke behandeling even menswaardig als correct te zijn.

De dienst beschikt ook over een PDMS (Patiënten Data Management Systeem), hetgeen continu de patiëntengegevens behandelt –mits regelmatige validatie door de verpleegkundige- waardoor er een elektronisch patiëntdossier tot stand komt. Hierdoor zijn de gegevens snel beschikbaar, kan de arts de nodige resultaten bekijken, analyseren en er een gepaste therapie aan koppelen onder de vorm van een elektronisch medisch voorschrift.

In deze hoogtechnologische omgeving worden de privacy en het comfort van de patiënt en zijn familie niet uit het oog verloren.

Patiënten liggen in individuele kamers die we van elkaar kunnen afschermen zodat de bewaking niet in het gedrang komt. De bezoekuren op onze afdeling worden beperkt tot 2 x 30 minuten om de rust en privacy van alle patiënten zo veel mogelijk te waarborgen. Bij de opname van een kind krijgen enkel de ouders de mogelijkheid om dag en nacht bij hen te blijven.

Maak kennis met het team

Bij de dienst intensieve zorg staat er een speciaal opgeleid team van artsen, assistenten in opleiding en verpleegkundigen dag en nacht klaar om maximale zorg te bieden.

Zo is er 24 uur per dag een erkende arts-intensivist aanwezig – een arts die speciaal is opgeleid voor de behandeling van kritiek zieke patiënten. Alle intensivisten van zowel  campus Sint-Augustinus als campus Sint-Vincentius zijn arts-specialisten in de inwendige geneeskunde of anesthesie en dragen de bijzondere beroepstitel intensieve zorg.

Naast deze intensivisten maken ook internisten (artsen gespecialiseerd in inwendige geneeskunde, ziekten van de inwendige organen) en anesthesisten deel uit van het team. Vanzelfsprekend onderhouden al deze artsen nauwe contacten met de verwijzende arts of chirurg van diensten buiten intensieve  zorg.

Om perfecte zorg op kindermaat te kunnen garanderen, werken de artsen van intensieve zorg nauw samen met de kinderartsen van GZA Ziekenhuizen.
Speciaal voor intensieve zorg opgeleide verpleegkundigen staan in voor de bewaking en verzorging van de patiënten. 

Verscheidene verpleegkundigen volgden bovendien een extra pediatrische opleiding en bouwden ondertussen de nodige ervaring op in de intensieve zorg voor kinderen. Naast hun zorg voor de kinderen staan zij ook klaar om de ouders te informeren en te steunen in deze stresserende situatie.

Verder kan het team altijd beroep doen op bijvoorbeeld een kinesist (om patiënten een juiste ademhalingstechniek aan te leren, of later voor fysieke revalidatie van de spieren) of een psycholoog.

Patiënten en hun families kunnen zelf ook contact opnemen met maatschappelijk werkers van de sociale dienst van GZA Ziekenhuizen – zowel met vragen over psychische als sociale kwesties zoals administratieve of financiële problemen.

Met wie werken we samen

Samenwerking met andere ziekenhuizen of onderzoeksorganisaties
In zeer ernstige gevallen (waarbij er bijvoorbeeld een hartlongmachine nodig is of een dringende orgaantransplantatie), werkt GZA Ziekenhuizen samen met intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) of het Universitair Ziekenhuis Leuven.

Hoe bereikt u ons?

Voor inlichtingen over het herstel van uw familielid kunt u dag en nacht telefonisch contact opnemen op het rechtstreekse telefoonnummer 03 443 35 26. 

Om te zorgen voor een correcte informatieverlening vragen we dat één persoon van de familie als contactpersoon optreedt en de informatie binnen de familie verder verspreid.
Wij vragen echter om tussen 8 en 11 uur telefonische oproepen te vermijden omdat dit de zorg verstoort. 

Hoofdverpleegkundige op I26 is Marc Hermans.
I26 bevindt zich op de eerste verdieping op campus Sint-Augustinus, volg route 226.