N* (kleine n)

N* (neonatologie) houdt zich bezig met de zorg voor zieke of vroeggeboren zuigelingen.

Pasgeborenen met problemen krijgen intensieve en permanente zorg op de dienst neonatologie, die is opgesplitst in een n* (kleine n) en een NICU, Neonatal Intensive Care (N17SA).

Op de n-dienst worden baby’s verzorgd met een laag geboortegewicht en/of andere kleine problemen.

Op de NIC worden baby's met ernstige problemen intensief behandeld. De steriliteitseisen zijn zeer strikt. De ouders krijgen wel de mogelijkheid om hun kindje vast te houden en te knuffelen.

Bereikbaarheid

De hoofdverpleegkundige van N17SA is Ann Berghs en de adjunct-hoofdverpleegkundigen zijn Nele De Mondt en Evelien Hooftman.
De dienst is telefonisch bereikbaar via 03 443 37 88.

N17SA bevindt zich op de vijfde verdieping op campus Sint-Augustinus, volg route 486.

www.gza-neonatologie.be