Statuut van onze medewerkers

Het ziekenhuis en alle beroepsbeoefenaars werkzaam in GZA Ziekenhuizen zijn gehouden om deze wet na te leven (artikel 30 van de Ziekenhuiswet).

In de onderstaande tabel wordt de contractuele rechtsverhouding van de beroepsbeoefenaars werkzaam in het ziekenhuis verduidelijkt:

Categorie 

Statuut 

Valt onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis

Artsen, tandartsen

zelfstandigen  

neen 

podologen  

zelfstandigen  

neen 

Kinesitherapeuten 

zelfstandigen
werknemers 

neen
ja

Neuro-linguïsten

zelfstandigen  

neen 

Apothekers-biologen

zelfstandigen  

neen

Apothekers 

werknemers 

ja

Verpleegkundigen, zorgkundigen
en vroedvrouwen*

werknemers

ja

Overige beroepsoefenaars

werknemers

ja

Logopedisten en psychologen
= een deel is elfstandig en een ander deel is werknemer zelfstandigen

zelfstandigen

werknemers

neen

ja

Bepaalde artsen/associaties hebben
voor hun polikliniek eigen medewerkers (bv. verpleegkundigen).

Gespecialiseerd personeel van firma’s dat artsen assisteert bij bepaalde ingrepen.

deze categorie van beroepsoefenaars hebben geen
contractuele rechtsverhouding met het ziekenhuis.

neen

*Vroedvrouwen die op accidentele basis van de infrastructuur van het ziekenhuis gebruikmaken om een bevalling te begeleiden, vallen niet onder deze opsomming. Het zijn zelfstandige vroedvrouwen met een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarvoor het ziekenhuis niet aansprakelijk is.

Het zelfstandigenstatuut heeft onder meer tot gevolg dat de betrokken beroepsbeoefenaars zelf aansprakelijk zijn voor een eventuele niet-naleving van de rechten van de patiënt (Wet van 22 augustus 2002). Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze zelfstandige beroepsbeoefenaars. 

Elke patiënt kan vragen om de contractuele rechtsverhouding per individuele beroepsbeoefenaar te verduidelijken. De patiënt kan zich hiertoe wenden tot de opnamedienst van de betreffende campus:

  • tel. 03 443 35 94 opnamedienst campus Sint-Augustinus
  • tel. 03 283 10 25 opnamedienst campus Sint-Vincentius
  • tel. 03 444 12 75 opnamedienst campus Sint-Jozef