Bereken uw factuur

Invoer gegevens:

Ingreep:

Kamertype:

Ziekenfonds of arbeidsongevallenverzekering type:

Indien u graag van ons een kostenraming ontvangt voor uw opname, gelieve dan volgende gegevens te mailen naar facturatie.prijsopgave@gza.be:

  • De ingreep & de vermoedelijke duur van uw verblijf:
    Uw arts kan u de nomenclatuurnummers bezorgen van de ingreep die zal worden uitgevoerd en de vermoedelijke verblijfsduur. Vermeld eventueel ook de arts die uw ingreep doet. Zo kunnen wij bijkomende duiding vragen aan de arts indien nodig. Opgelet: Aan sommige ingrepen zijn belangrijke materiaalkosten verbonden. Gelieve u hieromtrent duidelijk te informeren bij uw arts.
  • Uw kamerkeuze : 1 persoonskamer of meerpersoonskamer
  • Of u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds

Vragen over uw factuur kan u steeds richten tot het financieel departement - patiëntenbeheer.

Voor vragen of meer informatie over het voorschot, kan u steeds terecht bij onze dienst opname van GZA Ziekenhuizen.

Disclaimer:
  • De prijsindicatie van de ingreep wordt louter ter informatieve en indicatieve titel verstrekt en creëert derhalve geen enkele resultaatsverbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan verschillend zijn.
  • De definitieve kostprijs wordt bijkomend bepaald door een aantal factoren, die niet in de simulatie kunnen voorzien worden zoals de gezondheidstoestand van de patiënt, extra kosten van bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken of ingrepen, kosten door complicaties enz. kosten van eventuele pre-operatieve onderzoeken en post-operatieve opvolging (raadplegingen, onderzoeken, etc) zijn eveneens niet vervat.
  • Het ziekenhuis tracht steeds de in de berekeningsmodule vervatte informatie actueel te houden. Ondanks deze continue inspanningen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.
  • Het ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortkomend uit het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van de berekeningsmodule die op haar website beschikbaar is.