Laboratorium voor pathologische anatomie

Het laboratorium voor pathologische anatomie en cytologie verricht microscopisch onderzoek van weefsel en cellen. Medisch laboratoriumtechnologen zorgen ervoor dat het lichaamsmateriaal op de juiste manier wordt bewerkt. De patholoog-anatoom stelt vervolgens zijn diagnose en koppelt deze terug aan de behandelend arts. De patholoog-anatoom kan niet alleen meer inzicht brengen in de aard en de oorzaak van de aandoening, maar kan eveneens betrokken worden bij  het behandelingsplan.

Op jaarbasis worden er ongeveer 30.000 monsters in het laboratorium verwerkt. Daarbij gaat het vooral om weefsel en celmateriaal van patiënten die in behandeling zijn bij verschillende diensten binnen GZA Ziekenhuizen, zowel patiënten die in één van onze ziekenhuizen zijn opgenomen, alsook patiënten die enkel voor onderzoek langskomen.

Het laboratorium streeft naar een kwalitatief hoogstaande, efficiënte dienstverlening. Het laboratorium is door de Belgisch Accreditatieinstelling (BELAC) geaccrediteerd volgens de ISO-norm 15189 voor een reeks testen (flexibele scope), wat betekent dat deze worden onderworpen aan strikte kwaliteitscontroles binnen het laboratorium. Daarnaast wordt het laboratorium erkend door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid dat instaat voor de kwaliteitsbewaking van Belgische Laboratoria voor pathologische anatomie.

Artsen op deze dienst

» Sint-Augustinus

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Jozef

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Jozef

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Vincentius

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Vincentius

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd