Met wie werken we samen?

Samenwerking binnen GZA

Vanzelfsprekend werken niet alleen de collega’s binnen onze dienst nauw samen. Ook buiten de longziekten zoeken we actief naar samenwerkingen om zo nog een betere zorg voor onze patiënten mogelijk te maken.

Er is een nauwe samenwerking met verschillende diensten in onze ziekenhuizen waaronder onder andere de dienst thorax – en vaatheelkunde, de dienst radiotherapie, dienst intensieve zorgen, de palliatieve eenheid en uiteraard de andere deelspecialismen in het ziekenhuis.

Samenwerking met andere ziekenhuizen of onderzoeksorganisaties

Onze teams werken ook samen met andere ziekenhuizen binnen en buiten de regio Antwerpen. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het werkterrein en kunnen we behandelingen toelaten die soms enkel vergoed worden via wetenschappelijke studies of waarbij een goedkeuring nodig is via een gespecialiseerde commissie.

 • Medisch Comité voor Mucoviscidose: overleg tussen muco-artsen van de verschillende mucoviscidosecentra in België
 • MOCA: Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen: overleg met oncologisch specialisten i.v.m. zeldzame mutaties bij longkanker
 • TOGA: Thoracale Oncologie Groep Antwerpen
 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • dienst pediatrie: interdisciplinair overleg mucoviscidose, transitie patiënten pediatrie naar volwassenen, mogelijkheid tot deelname aan studies
  • dienst cardiologie: voor onder andere opstarten van specifieke medicatie voor pulmonale hypertensie
  • dienst pneumologie: voor onder andere opstarten van specifieke ademhalingsondersteuning zoals biPAP
 • Universitair Ziekenhuis Leuven
  • dienst pneumologie: voor onder andere overleg voor nieuwe behandelingen voor mucoviscidose patiënten, overleg voor de behandeling van bepaalde vormen van interstitieel longlijden , specifieke medicatie voor pulmonale hypertensie  en longtransplantatie.
 • ZNA Middelheim
  • dienst pneumologie:  multidisciplinair overleg voor de behandeling van bepaalde vormen van interstitieel longlijden.