Waarmee kunt u bij ons terecht?

Op de dienst longziekten kunt u terecht voor diagnose en behandeling van longaandoeningen en problemen aan de luchtwegen. Veel voorkomende aandoeningen waarbij ons team u kan helpen zijn:

 

 • Astma
  Astma is het gevolg van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Bij extra prikkeling vernauwen de ontstoken luchtwegen zich en kan er een astma-aanval volgen. Astma-symptomen bestaan uit  een benauwd gevoel (omdat de lucht in de longen onvoldoende wordt ververst), een moeizame of piepende ademhaling, kortademigheid en hoesten. Soms gaat een astma-aanval vanzelf voorbij, maar vaak zijn medicijnen noodzakelijk. Er wordt vaak een onderhoudsbehandeling gegeven om de klachten onder controle te brengen en aanvallen te voorkomen.
  Er zijn twee soorten prikkels die een astma-aanval kunnen veroorzaken: allergische prikkels (pollen, toevoegingen aan voedingsmiddelen, huisstofmijt, huidschilfers van huisdieren,…) en niet-allergische prikkels (stress, heftige emoties, stevige lichamelijke inspanning, regen of temperatuurwisselingen, rook…).  
   
 • Bronchiëctasieën
  Wanneer de wanden van de luchtwegen voortdurend ontstoken en geïrriteerd zijn, zullen die in diameter toenemen en spreekt men van bronchiëctasieën. Door de plaatselijke verwijding van de luchtwegen kunnen bacteriën er zich gemakkelijk nestelen waardoor er regelmatig infecties ontstaan.
  Bronchiëctasieën ontstaan vaak al op jonge leeftijd, maar de symptomen kunnen pas jaren later merkbaar zijn. Het gaat hier om een chronische longziekte waarbij in de behandeling de nadruk gelegd wordt op preventie van infecties.

 • COPD (chronisch obstructieve longziekte)
  COPD is een chronische longziekte die langzaam uitbreidt. Het gaat om een onomkeerbare vernauwing van de luchtwegen die zich meestal voordoet voorbij de leeftijd van 45 jaar. Het overgrote deel van mensen met COPD zijn rokers of ex-rokers.

 • Emfyseem
  Longemfyseem is een aandoening waarbij de longen minder elastisch worden en er minder zuurstof wordt opgenomen door beschadigde longblaasjes.
  Het overgrote deel van mensen met COPD zijn rokers of ex-rokers.

 • Extrinsieke allergische alveolitis
  Bij deze aandoening geeft het herhaald inademen van kleine deeltjes van bepaalde stoffen een allergische reactie. Het gevolg hiervan is het ontsteken van de longblaasjes en de kleinste luchtwegen.
  Bij de acute vorm van deze aandoening verdwijnen de klachten 12 à 24 uur na het stoppen met inademen van de stofdeeltjes . De chronische vorm van de aandoening kan leiden tot blijvende schade aan de longen.

 • (Idiopathische) longfibrose
  Longfibrose is een zeldzame chronische longaandoening waarbij er te veel littekenweefsel gevormd wordt in de longen waardoor er minder zuurstof kan opgenomen worden. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor deze aandoening. Wanneer de oorzaak onbekend is, spreekt men van idiopathische longfibrose. Meestal komt de ziekte voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar.

 • Longembolie
  Bij een longembolie worden delen van de longslagaders geblokkeerd (meestal door een bloedklonter) waardoor er veel minder zuurstof kan opgenomen worden in het bloed.

 • Longkanker
  Longkanker ontstaat wanneer longcellen zich op een ongecontroleerde manier  beginnen te vermenigvuldigen en er  tumoren of gezwellen ontstaan. Gezien er initieel bij het ontwikkelen van zo een gezwel meestal nog geen klachten optreden, wordt bij deze groep van patiënten de diagnose in de meeste gevallen  toevallig vastgesteld door het uitvoeren van een longfoto voor bijvoorbeeld een preoperatieve controle. Wanneer een gezwel in de long verder groeit krijgen patiënten klachten die variëren van hoesten, bloed ophoesten, pijn en kortademigheid. De meest voorkomende vorm van longkanker ontstaat in de centrale luchtwegen of kleinere luchtwegvertakkingen.

 • Longontsteking
  Longontsteking of pneumonie ontstaat bij een ernstige infectie van het longweefsel. De oorzaak van deze ontsteking kan zowel een bepaalde bacterie, een virus of een schimmel zijn. Meestal gaat het om de bacteriële variant die goed kan behandeld worden met antibiotica.

 • Longvlieskanker
  Dit is een zeldzame vorm van longkanker  die ontstaat in het longvlies. De oorzaak is bijna altijd contact met asbest.

 • Mucoviscidose
  Mucoviscidose of taaislijmziekte is een erfelijke aandoening die het slijm in ons lichaam dik en kleverig maakt waardoor onder andere de ademhaling en de spijsvertering gehinderd wordt. Het is de meest voorkomende erfelijke ziekte in ons land. Patiënten met mucoviscidose worden systematisch gevolgd door ons gespecialiseerd muco-team (een gans team van medici, paramedici en sociale medewerkers) die patiënten een op maat gemaakte behandeling aanbieden om de symptomen van muco zo goed mogelijk te behandelen en te zorgen voor een optimale levenskwaliteit. Door een blijvende vorming van ons team zorgen wij dat we mee zijn met de meest innovatieve behandelingen om onze patiënten met muco de meest optimale zorg te kunnen bieden. Meer informatie vindt u op de pagina van het muco-referentiecentrum.

 • Pleuritis / pleurale vochtuitstorting
  Pleuritis is een ontsteking van het longvlies, ook wel borstvlies genoemd. Het longvlies schuurt bij het ademen tegen de borstwand waardoor een scherpe pijn ontstaat.

 • Sarcoïdose
  Sarcoïdose, ook wel de ziekte van Besnier-Boeck-Shaumann genoemd, is een systeemziekte waarvan de oorsprong onbekend is. Het gaat om een goedaardige ontsteking van verschillende organen, waarbij de longen het meest frequent aangetast worden.  De diagnose wordt meestal gesteld bij mannen en vrouwen tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar. Vaak geneest men spontaan van deze aandoening na één à twee jaar. Soms is er ook een behandeling nodig.

 • Slaapapneu
  Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij men gedurende meer dan tien seconden geen of weinig ademhaling heeft en kan veroorzaakt worden door twee mechanismen.
  Bij centrale apneu is er een verminderde  aandrijving tot ademen vanuit de hersenen, hetgeen het meest frequent voorkomt bij een probleem in de hersenen, maar ook bij een probleem aan het hart.
  Bij obstructieve apneu wordt de mond-/keelholte en/of luchtpijp afgesloten door het verslappen van de spieren tijdens de slaap. Wanneer de luchtweg terug geopend wordt en de ademhaling hervat, gaat dit gepaard met een plots en hevig snurkgeluid. Dit overkomt iedereen wel eens. Men spreekt pas van slaapapneu wanneer dit vaker dan 5 keer per uur voorkomt.

 • Tuberculose
  Tuberculose (ook wel de tering genoemd) is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie van Koch en die in de meeste gevallen de longen aantast. Wanneer het gaat om een open longtuberculose is de patiënt besmettelijk voor andere personen. Er bestaan ook verschillende vormen van gesloten tuberculose waarbij de patiënt geen risico vormt voor besmetting van anderen. In de meeste gevallen is deze ziekte goed te behandelen wanneer ze tijdig gediagnostiseerd wordt.