Welke behandelingen bieden we aan?

Voor welke behandelingen kunt u terecht bij GZA Ziekenhuizen?

De dienst nefrologie behandelt patiënten met nieraandoeningen of een hoge bloeddruk (hypertensie). Daarnaast biedt  deze dienst de nodige nierfunctie vervangende behandelingen, zoals hemodialyse (kunstnier) of peritoneale dialyse (buikspoeling).

Ook is er de zorg voor patiënten na niertransplantatie. 

Kunstnier (hemodialyse)

Bij een hemodialysebehandeling leiden we het bloed van de patiënt door een kunstnier om het bloed te zuiveren en overtollig vocht te verwijderen. Meestal zijn er wekelijks drie dialyses van elk gemiddeld zo’n vier uur nodig.
De behandeling kan in het ziekenhuis plaatsvinden (high care dialyse of ziekenhuisdialyse). Minder zorgbehoevende patiënten kunnen ook dichterbij huis terecht in een van onze autodialysecentra. Voor patiënten die nog werken of naar school gaan, is ook avonddialyse mogelijk.

Thuisdialyse – vakantiedialyse

In sommige gevallen is ook thuisdialyse mogelijk, waarbij de patiënt zelf – samen met een familielid of kennis – de hemodialysebehandeling thuis uitvoert. De kunstnierafdeling zorgt dan voor de intensieve opleiding en begeleiding.
Bij GZA Ziekenhuizen kunnen ook patiënten terecht voor vakantiedialyse.

Peritoneale dialyse (buikspoeling)

Peritoneale dialyse is een vorm van nierfunctie vervangende therapie, waarbij het buikvlies van de patiënt gebruikt wordt als filter voor de verwijdering van afvalstoffen en overtollig vocht. Een spoelvloeistof wordt in en uit de buikholte gebracht langs een verblijfskatheter in de buikwand.

Opvolging na niertransplantatie

Bij een niertransplantatie krijgt iemand met nood aan nierfunctie vervangende therapie een nier van een overleden persoon of van een naaste (“levende donatie”). De operatie zelf en de opvolging in de eerste weken na transplantatie gebeuren in een universitair transplantcentrum. Daarna volgt de behandelend nefroloog de patiënten verder op, in nauw overleg met het transplantcentrum.

Meer informatie?

Uitgebreider informatie over de dienst, onderzoeken of contactgegevens vindt u in folders of brochures die verkrijgbaar zijn bij de balies van de dienst nierziekten op campussen Sint-Augustinus of Sint-Vincentius.

Een aantal folders kunt u ook online lezen. Kijk daarvoor onderaan deze pagina of in het overzicht van alle folders van GZA Ziekenhuizen.

Documentatie bij deze dienst