Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor ernstig, ongeneeslijk zieke patiënten en hun families. Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit en het comfort van patiënten door een aangepaste behandeling van pijn en andere symptomen, door psychosociale ondersteuning en spirituele begeleiding.

Artsen op deze dienst

» Sint-Augustinus

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd