Ziekten van de hypofyse, bijnieren, schildklier, bijschildklier, botstofwisseling, geslachtsorganen of gonaden, alvleesklier of pancreas (endocrinologie - diabetologie)

Diabetes, obesitas, lipidenstoornissen

Problemen met het autonome zenuwstelsel

(Endocrinologie - diabetologie)

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving, is het nodig dat organen en weefsels zich aanpassen. Dat doen ze als ze hiertoe een signaal krijgen.

  • Dat signaal kan een stofje zijn dat geproduceerd wordt in een endocriene klier en het orgaan via de bloedbaan bereikt. Zo'n stofje noemt men een hormoon. De tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de hormonale klieren is de endocrinologie. De endocrinologie behandelt problemen met de hypofyse, de bijnieren, de schildklier, de ovaria of eierstokken, de testikels (teelballen), de pancreas of alvleesklier en de bijschildklieren. Zowel problemen met deze organen komen aan bod (zoals kanker, goedaardige gezwellen, ...), als problemen met het gehalte aan onder andere cortisol, schildklierhormoon, oestrogeen, testosteron, insuline en bijschildklierhormoon.
  • Dat signaal kan ook een stofje zijn dat wordt vrijgezet door de zenuweindjes en dat zo het betreffend orgaan bereikt. In dat geval spreekt men van een neurotransmitter. Het deel van het zenuwstelsel dat instaat voor de snelle regeling van lichaamsprocessen zoals bloeddrukaanpassingen bij rechtkomen, voorstuwen van het voedsel in het maagdarmstelsel, erectie, ejaculatie, plassen, zweten in de warmte wordt het autonome zenuwstelsel genoemd.
    Stoornissen in de werking van het autonoom zenuwstelsel zijn zeer divers en komen aan bod bij allerlei specialisten. Daar kan u terecht voor symptomatische behandeling. Om na te gaan of er zich een meer veralgemeend probleem stelt met het autonoom zenuwstelsel, kan u terecht bij de endocrinoloog en de neuroloog. De meest rechtstreekse manier om na te gaan of er een probleem is met het autonoom zenuwstelsel, zijn de zogenaamde autonome functietesten die worden uitgevoerd via de dienst endocrinologie.

Artsen op deze dienst

» Sint-Augustinus

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Jozef

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Jozef

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Vincentius

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Vincentius

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd