Klinische psychologie

Van nature uit beschikken mensen over vaardigheden om moeilijkheden het hoofd te bieden. Ook wanneer u met een kankerdiagnose en -behandeling geconfronteerd wordt, mag u op uw eigen draagkracht vertrouwen. In sommige gevallen is de draaglast echter te groot, en kan professionele psychologische ondersteuning u verder op weg helpen.

De klinisch psychologen staan in voor:

  • Psychologische begeleiding op maat en informatie en advies aan patiënten en hun naasten. Onzekerheid, angst, controleverlies, communicatie met de kinderen … maar ook ‘de draad weer opnemen’, werkhervatting, de toekomst … zijn enkele voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen. Samen met u gaan zij op zoek naar manieren om uw kwaliteit van leven te verbeteren en opnieuw een evenwicht te vinden in uw dagelijks functioneren.
  • Het organiseren van informatiesessies in groep rond verschillende thema’s, bvb. ‘omgaan met mijn ziekte’, ‘vermoeidheid’ …

Patiënten bij wie de behandeling is afgerond, kunnen eveneens beroep doen op de psychologen. Indien hier blijkt dat een eerder langdurige begeleiding gewenst is, zorgen zij voor doorverwijzing.

Aan het oncologisch begeleidingsteam is eveneens een psychiater verbonden. Indien aangewezen kan in overleg met de arts en psycholoog een consult bij de psychiater worden ingepland.

Kostprijs

De consulten bij de psycholoog zijn gratis.
De consulten bij de psychiater zijn niet volledig gratis, maar worden deels terugbetaald.