Stagedocumenten

Twee weken voor aanvang van de stage hebben we van elke student volgende documenten nodig:

- Stageovereenkomst ondertekend door school en student

- Geldig medisch attest

- Ingevulde en ondertekende werkpostfiche

Wanneer deze documenten ontbreken, kan de stage niet worden aangevat!! Opgelet:

Studenten verpleegkunde, vroedkunde en zorgkunde van volgende scholen dienen deze documenten NIET door te sturen:

- Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

- Karel de Grote Hogeschool

- Sint-Norbertus Antwerpen

- St. Aloysius instituut Lier

- Stedelijk Lyceum Lamorinière

- Thomas More Lier

Van volgende studenten dienen we GEEN stageovereenkomst, maar WEL een medisch attest en werkpostfiche in ons bezit te hebben:

- Belgische staat: ambulancier

- Encora: logistiek, zorgkunde

- Katholieke hogeschool VIVES: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie,

  logopedie, audiologie, voedings- en dieetkunde, medisch 

  laboratoriumtechnologie

- Katholieke Universiteit Leuven: studenten geneeskunde verpleegstage

- Odisee: medische beeldvorming, radiotherapie

- PMI Mechelen: verpleegkunde

- Sint-Norbertus Antwerpen: organisatiehulp

- Sint-Norbertus Duffel: verpleegkunde HBO5

- Stedelijk Lyceum Olympiade: organisatiehulp

- Universiteit Antwerpen: studenten geneeskunde verpleegstage

- Universiteit Gent: bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie