Over GZA Ziekenhuizen

Op 1 januari 2009 bundelde GZA de krachten door een fusie. De ziekenhuizen Sint-Augustinus, Sint-Vincentius en Sint-Jozef fusioneerden. De ontwikkeling van één zorgstrategisch beleid voor de GZA Ziekenhuizen staat hierbij centraal. Alle GZA voorzieningen werden ondergebracht in één juridische entiteit, vzw GZA en GZA Ziekenhuizen gaan werken onder één erkenningnummer vanaf 1 juli 2009.

Eén ziekenhuis met verschillende campussen

Campus Sint-Augustinus is een algemeen ziekenhuis met 610 bedden. Eind jaren negentig werd het volledig gerenoveerd en uitgebreid. Het ziekenhuis is uitgerust met vooruitstrevende technologie op logistiek en medisch vlak. Campus Sint-Augustinus is het zwaartepunt op het vlak van urologie, neurochirurgie, MKA, oftalmologie en plastische heelkunde (hospitalisatie) binnen GZA Ziekenhuizen.
Alle oncologische activiteiten (behandeling en wetenschappelijk onderzoek) zijn gebundeld op campus Sint-Augustinus. Op campus Sint-Vincentius worden natuurlijk wel kwaadaardige tumoren heelkundig verwijderd, maar de concrete oncologische behandeling vindt op campus Sint-Augustinus plaats.

Campus Sint-Vincentius is een algemeen ziekenhuis met 302 bedden. Het ziekenhuis is uitgerust met vooruitstrevende technologie op logistiek en medisch vlak. Voortdurend wordt het zorgaanbod aangepast aan nieuwe evoluties en behoeften van patiënten, zorgverstrekkers en overheid. Via samenwerking met andere instellingen werken wij aan een vlotte doorstroming van ambulante zorg, hospitalisatie en thuisverzorging in de regio Antwerpen.
Het zwaartepunt van de abdominale heelkunde en de vaat- en thoraxheelkunde ligt op campus Sint-Vincentius. Hier wordt tevens een hybride operatiekamer uitgebouwd. Ter aanvulling van dit aanbod wordt ook de voet- en wondkliniek hier gelokaliseerd.

Campus Sint-Jozef is een algemeen ziekenhuis met 120 bedden.
Campus Sint-Jozef spitst zich toe op de specialismen (psycho)geriatrie en revalidatie. Ook het slaaplabo vindt op deze campus onderdak. Er is verder een aanbod op het vlak van het inwendig dagziekenhuis en de inwendige hospitalisatie, zoals voor cardiologie en pneumologie. De eerste spoedopvang wordt op deze campus aangepast aan het beschikbare zorgaanbod.

Over GZA

GasthuisZusters Antwerpen (GZA) is een organisatie van zorg- en welzijnsvoorzieningen. De groep bestaat uit een ziekenhuis met drie campussen en meerdere woonzorgcentra.

Elke dag vinden zo’n 1170 patiënten de weg naar ons ziekenhuis. Op onze drie campussen samen staan 3100 enthousiaste, competente medewerkers en 370 gespecialiseerde artsen uit de meest diverse disciplines voor hen klaar.

Onze tien woonzorgcentra bieden een thuis aan 827 ouderen. Ook elk van hen kan bij ons rekenen op vakkundige zorg op maat door onze 830 medewerkers.

Wenst u meer informatie over GZA? Bezoek dan de website van GZA of lees ons jaarverslag via de website www.gzajaarverslag.be