Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een totaalzorg die ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten steunt op lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak. De kwaliteit van het leven en de waardigheid van de mens staan centraal.

De palliatieve zorg doet al het mogelijke om tegemoet te komen aan het verlangen naar een menswaardig levenseinde. Dit wil niet zeggen dat palliatieve zorg verengd mag worden tot stervensbegeleiding want het is ruimer dan dat. Palliatieve zorg start wanneer de patiënt of bewoner nog palliatieve therapie krijgt en eindigt door stervensbegeleiding.

Concreet betekent dit dat de palliatieve zorgverlening:

 

  • het leven en ieders eigenheid en autonomie respecteert;
  • alsook elke filosofische overtuiging en religie;
  • sterven beschouwt als een natuurlijk en normaal proces in het leven;
  • de dood niet wil uitstellen noch versnellen;
  • de patiënt/bewoner en zijn familie zo veel mogelijk wil betrekken in de zorgverlening;
  • steeds streeft naar een open communicatie tussen alle betrokkenen.

In onze woonzorgcentra kan een beroep gedaan worden op referentiepersonen op het vlak van palliatieve zorg. In ons ziekenhuis staat er voor onze patiënten een Palliatief Support Team (PST) klaar. Dit multidisciplinaire team bestaat uit deskundigen (artsen, verpleegkundigen, psychologen,…) die de verschillende diensten in het ziekenhuis ondersteunen bij de opvang van en zorg voor palliatieve patiënten.