•   |   en
 •   |   fr
 • Kinderen en langdurig werklozen

  Kostprijs eerste dag van opname

   

  Uw aandeel in de verpleegdagprijs

  Het ziekenfonds betaalt een zogenaamde verpleegdagprijs (ligdagprijs) aan het ziekenhuis. Op deze verpleegdagprijs betaalt u een persoonlijk aandeel (remgeld), onafhankelijk van uw kamerkeuze. Vanaf de tweede dag verlaagt dit persoonlijk aandeel (remgeld), behalve bij rechthebbenden op het voorkeurstarief, waar het bedrag laag is vanaf de eerste opnamedag.

  € 32,82

   

  Geneesmiddelen

  Elke patiënt betaalt per dag een forfaitair (vast) bedrag van € 0,62 voor de terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit 'forfait geneesmiddelen' moet bij wet verplicht gefactureerd worden, zelfs indien u geen geneesmiddelen kreeg toegediend.

  € 0,62

   

  Technische verstrekkingen

  Elke patiënt, met uitzondering van de verzekerden met verhoogde tegemoetkoming (omnio), betaalt per opname een vast bedrag van € 16,40, ongeacht of hij technische verstrekkingen krijgt.

  € 16,40

   

  Labo-onderzoeken

  Een ziekenhuis mag forfaitaire (vaste) honoraria aanrekenen als beloning voor het organiseren van bepaalde diensten en ter compensatie van de verminderde terugbetaling van sommige verstrekkingen. Deze honoraria moeten aan eenieder worden aangerekend, ook als die geen verstrekkingen van die aard heeft gehad.

  € 7,44

   

  Radiologie

  Een ziekenhuis mag forfaitaire (vaste) honoraria aanrekenen als beloning voor het organiseren van bepaalde diensten en ter compensatie van de verminderde terugbetaling van sommige verstrekkingen. Deze honoraria moeten aan eenieder worden aangerekend, ook als die geen verstrekkingen van die aard heeft gehad.

  € 6,20

   

  TOTAAL

   

  € 63,48


  Kostprijs vanaf tweede dag van opname
  en vanaf de 91ste dag van opname

   

  Uw aandeel in de verpleegdagprijs

  Per dag

  € 5,55

   

  Geneesmiddelen

  Per dag

  € 0,62

   

  TOTAAL

   

  € 6,17

   

  Overzicht prijslijst niet-medische producten en diensten

  Eventuele bijkomende kosten

  Naast de bovenvermelde basiskosten, kunt u bijkomende kosten verwachten zoals:

  1. Ereloonsupplementen, als u voor een éénpersoonskamer kiest. Standaard is er een ereloonsupplement 130%. 
   Voor supplementen tussen 131% en 200% moet de arts u vóór de ingreep om schriftelijke toestemming vragen.
  2. Andere verstrekkingen (implantaten, radio-isotopen, verstrekkingen van logopedie en ergotherapie).
  3. Niet-vergoedbare geneesmiddelen.
  4. Diverse kosten: pedicure, kapper, telefoonkosten, maaltijden van bezoekers, anti-flebitiskousen, …
  5. Andere leveringen: bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, desinfecterende baden bij brandwonden, gipsverbanden en ander gipsmateriaal.
  6. Rooming-in: € 35,00

  Bedragen geldig vanaf 2017 en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen