Verhoogde tegemoetkoming

Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor een speciaal statuut bij het ziekenfonds waardoor u minder moet betalen voor geneeskundige verzorging. Dit voorkeurtarief heet verhoogde tegemoetkoming.

Neem gerust contact op met uw ziekenfonds als u denkt in aanmerking te komen.

Kostprijs eerste dag van opname

 

Uw aandeel in de verpleegdagprijs

Het ziekenfonds betaalt een zogenaamde verpleegdagprijs (ligdagprijs) aan het ziekenhuis. Op deze verpleegdagprijs betaalt u een persoonlijk aandeel (remgeld), onafhankelijk van uw kamerkeuze. Vanaf de tweede dag verlaagt dit persoonlijk aandeel (remgeld), behalve bij de rechthebbenden op het voorkeurstarief, waar het bedrag laag is vanaf de eerste opnamedag.

€ 5,77

 

Geneesmiddelen

Elke patiënt betaalt per dag een forfaitair (vast) bedrag van € 0,62  voor de terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit 'forfait geneesmiddelen' moet bij wet verplicht gefactureerd worden, zelfs indien u geen geneesmiddelen kreeg toegediend.

€ 0,62

 

Technische verstrekkingen

Elke patiënt, met uitzondering van de verzekerden met verhoogde tegemoetkoming, betaalt per opname een vast bedrag van € 16,40, ongeacht of hij technische verstrekkingen krijgt.

€ 0,00

 

Labo-onderzoeken

Een ziekenhuis mag forfaitaire (vaste) honoraria aanrekenen als beloning voor het organiseren van bepaalde diensten en ter compensatie van de verminderde terugbetaling van sommige verstrekkingen. Deze honoraria moeten aan eenieder worden aangerekend, ook als die geen verstrekkingen van die aard heeft gehad.

€ 0,00

 

Radiologie

Een ziekenhuis mag forfaitaire (vaste) honoraria aanrekenen als beloning voor het organiseren van bepaalde diensten en ter compensatie van de verminderde terugbetaling van sommige verstrekkingen. Deze honoraria moeten aan eenieder worden aangerekend, ook als die geen verstrekkingen van die aard heeft gehad.

€ 1,98

 

TOTAAL

 

€ 8,37

Kostprijs vanaf tweede dag van opname
en vanaf de 91ste dag van opname

 

Uw aandeel in de verpleegdagprijs

Per dag

€ 5,77

 

Geneesmiddelen

Per dag

€ 0,62

 

TOTAAL

 

€ 6,39

 

Overzicht prijslijst niet-medische producten en diensten

Eventuele bijkomende kosten

Naast de bovenvermelde basiskosten, kunt u bijkomende kosten verwachten zoals:

  1. Ereloonsupplementen, als u voor een éénpersoonskamer kiest. Standaard is er een ereloonsupplement 130%. 
    Voor supplementen tussen 131% en 200% moet de arts u vóór de ingreep om schriftelijke toestemming vragen.
  2. Andere verstrekkingen (implantaten, radio-isotopen, verstrekkingen van logopedie en ergotherapie).
  3. Niet-vergoedbare geneesmiddelen.
  4. Diverse kosten: pedicure, kapper, telefoonkosten, maaltijden van bezoekers, anti-flebitiskousen, …
  5. Andere leveringen: bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, desinfecterende baden bij brandwonden, gipsverbanden en ander gipsmateriaal.
  6. Rooming-in: € 35,00

Bedragen geldig vanaf 2019 en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen