Bereken uw factuur

Invoer gegevens:

Ingreep:

Kamertype:

Ziekenfonds of arbeidsongevallenverzekering type:

Vragen over uw factuur kunt u steeds voorleggen aan het facturatiesecretariaat van GZA Ziekenhuizen. Dit kan:
 • via telefoon: 03 283 11 50 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur)
 • via fax: 03 283 11 52
 • via e-mail: facturatie.sa@gza.be
 • of persoonlijk op afspraak
  • op campus Sint-Augustinus op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
  • op campus Sint-Vincentius op dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Voor vragen of meer informatie over het voorschot, kunt u steeds terecht bij onze dienst opname van GZA Ziekenhuizen. Dit kan:
 • via telefoon: 03 443 35 94 opnamedienst campus Sint-Augustinus
 • via telefoon: 03 283 10 25 opnamedienst campus Sint-Vincentius
 • via telefoon: 03 444 12 11 opnamedienst campus Sint-Jozef
 • via e-mail: opname@gza.be
Disclaimer:
 • De prijsindicatie van de ingreep wordt louter ter informatieve en indicatieve titel verstrekt en creëert derhalve geen enkele resultaatsverbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan verschillend zijn.
 • De definitieve kostprijs wordt bijkomend bepaald door een aantal factoren, die niet in de simulatie kunnen voorzien worden zoals de gezondheidstoestand van de patiënt, extra kosten van bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken of ingrepen, kosten door complicaties enz. kosten van eventuele pre-operatieve onderzoeken en post-operatieve opvolging (raadplegingen, onderzoeken, etc) zijn eveneens niet vervat.
 • Het ziekenhuis tracht steeds de in de berekeningsmodule vervatte informatie actueel te houden. Ondanks deze continue inspanningen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.
 • Het ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortkomend uit het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van de berekeningsmodule die op haar website beschikbaar is.