Kwaliteit en patiëntveiligheid

Binnen GZA is het de taak van iedere medewerker om kwaliteitsvolle zorg te verlenen en continu te verbeteren. Dit principe wordt dagdagelijks door onze medewerkers toegepast door mee te werken aan verbeterinitiatieven of kwaliteitsprojecten binnen de verschillende afdelingen.

Binnen het ziekenhuis zijn er zowel ziekenhuisbrede als dienstgebonden kwaliteitsprojecten waaraan dagdagelijks gewerkt wordt.  Door zowel interne als externe audits wordt de kwaliteit en patïentveiligheid binnen de organisatie door enerzijds de overheid (bijv. VIP²) alsook andere erkende instanties (bijv. JCI) op regelmatige basis  kritisch bekeken. Grote zorg ondersteunende diensten worden gestimuleerd om additioneel een dienstgebonden certificatie of accreditatie te behalen.

In aanvulling en ondersteuning van bovengenoemde kwaliteitsprojecten maakt men ook gebruik van continue verbetermethodieken waardoor de efficiëntie en effectiviteit van zorg wordt bevorderd.

Bijkomend helpen kwaliteitsindicatoren ons als organisatie om niet alleen kwaliteitsprojecten te identificeren maar ook het succes van deze projecten op te volgen.

Tenslotte volgen we als organisatie de tevredenheid maar ook klachten van patiënten, bezoekers of medewerkers nauwgezet op. In samenwerking met onder andere de ombudsdienst trachten we aan iedere bezoeker een antwoord te bieden op zijn vraag of bemerking.