Patiëntveiligheid

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg is patiëntveiligheid.
De GZA ziekenhuizen streven naar een continue verbetering van de zorgprocessen en de patiëntveiligheid. In het kader van continu verbeteren worden zorgverleners en artsen aangespoord om incidenten en bijna-incidenten te  melden. Een multidisciplinair team volgt de meldingen op en biedt advies aan de verschillende diensten voor wat betreft het melden, analyseren en verbeteren. Op basis van de meldingen zorgt de organisatie voor gerichte en zinvolle verbeteracties om gelijkaardige incidenten te vermijden.

Enkele prioriteiten binnen patiëntveiligheid:

De juiste zorg aan de juiste patiënt

U verdient enkel de beste en de juiste zorg. Daarom is het belangrijk dat we steeds weten wie u bent. Van bij uw opname tot bij uw ontslag krijgt u een bandje met uw identificatiegegevens. Let erop dat deze gegevens juist zijn en dat u het bandje steeds rond de arm of enkel draagt. Komt het bandje los, vraag dan meteen een nieuw aan uw verpleegkundige.

Omdat we vergissingen willen vermijden, controleren we regelmatig uw identiteit. Bij elke zorg die we u toedienen, vragen we uw naam en geboortedatum.

Een goede communicatie tussen zorgverleners is zeer belangrijk om de continuïteit van de zorg te garanderen. Nieuwe communicatiemethoden werden ontwikkeld om op een gestructureerde wijze informatie over de zorg van de patiënt tussen zorgverleners uit te wisselen, zonder dat er belangrijke informatie verloren gaat.

Valpreventie

Valincidenten zijn in de gangen en kamers van een ziekenhuis helaas geen uitzondering. Samen met u willen we valpartijen in ons ziekenhuis vermijden. Omdat voorkomen beter is dan genezen, geven we u graag enkele tips.

  • Droge en lege vloeren zijn een belangrijk onderdeel van onze valpreventie. Meld ons daarom natheid, gladheid of obstakels.
  • Draag gesloten schoenen of pantoffels met een goede antislipzool, u staat er steviger mee.
  • Neem uw tijd om recht te staan. Haast en spoed zijn zelden goed.
  • Gaat het wat moeilijk, vraag dan onze hulp. We zijn ervoor.

Handhygiëne

Propere en verzorgde handen zijn veilige handen. Daarom letten we voortdurend op onze handhygiëne. Verspreid over het ziekenhuis voorzien we honderden flacons met handalcohol. We ontsmetten er onze handen voor en na elk contact met u, bij elke behandeling of onderzoek. Als we het zouden vergeten, mag u ons er gerust op aanspreken.
Aarzel niet en ontsmet ook regelmatig uw handen. Want zuivere handen verkleinen de kans op infecties!

Omgang met medicatie

Geneesmiddelen, ze zijn er om u beter te maken. Om ze zo goed mogelijk op uw behandeling te kunnen afstemmen, hebben we een duidelijk overzicht nodig van de geneesmiddelen die u thuis gebruikt. Maak een lijstje van wat u thuis gebruikt (vermeld ook wanneer en hoeveel) en geef het ons bij uw opname. Bent u allergisch aan een geneesmiddel, laat ons dat dan zeker weten!

Tijdens uw verblijf voorzien we u van alle nodige geneesmiddelen (uitgezonderd voedingssupplementen). U hoeft ze niet zelf mee te brengen. Twijfelt u aan onze medicijnen omdat hun kleur of vorm anders is dan u had verwacht? Geef ons dan zeker een seintje.

Veilige heelkunde

Tijdens de raadpleging zal uw chirurg u een preoperatieve informatiemap aanbieden. In het belang van uw veiligheid raden we u aan de map zorgvuldig door te nemen en de nodige documenten in te vullen.

In het operatiekwartier maken we gebruik van checklijsten om operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen. Concreet voeren we een time-out uit alvorens de eigenlijke ingreep gestart wordt.