Met wie werken we samen

Samenwerking tussen verschillende medische diensten

Natuurlijk werken niet alleen de teams (verpleegafdeling, hartbewaking, raadpleging, hartkatheterisatie) binnen de dienst cardiologie samen.  Ook de verschillende medische diensten in onze ziekenhuizen streven ernaar om samen zo snel mogelijk tot de diagnose en de vereiste behandeling  te komen bij de patiënt die zich aanbiedt. Aandoeningen houden immers  geen rekening met de grenzen van de verschillende specialisaties.

De GZA-specialisten vangen acute hartproblemen snel en volgens de meest recente wetenschappelijke normen op. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de diensten 100/MUG, spoedgevallen en intensieve zorg.

Samenwerking met andere ziekenhuizen of organisaties

Naast de samenwerking tussen de verschillende medische diensten binnen GZA Ziekenhuizen, maken we ook deel uit van grotere netwerken en organisaties.  Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons werkterrein en kunnen we samen met de andere organisaties de meest moderne en vaak dure medische apparatuur/technieken aanbieden aan onze patiënten.

De dienst invasieve/interventionele cardiologie van GZA maakt deel uit van en neemt deel aan het UCNA (Universitair Cardiologisch Netwerk Antwerpen). In het UCNA wordt er samen met het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) gestreefd naar een zo optimaal mogelijke zorg en kwaliteit in de opvang van de patiënt.

Dr. Huybrechts, elektrofysioloog werkzaam in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, voert wekelijks elektrofysiologische onderzoeken en procedures uit in het UZA zodat dure medische apparatuur voor onze patiënten beschikbaar is en maatschappelijk optimaal rendeert.