Kindergeneeskunde (pediatrie)

De pediatrie of kindergeneeskunde richt zich op de medische zorg aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 15 jaar. Zij kunnen op deze afdeling terecht met alle mogelijke klachten van infectieziekten, hart-, long- of maagdarmproblemen tot slaapproblemen of allergieën, epilepsie en ontwikkelingsvertraging.

Meer informatie of een afspraak maken?

Meer informatie over het werkterrein van de dienst kindergeneeskunde en alle contactgegevens vindt u op de pagina’s van de verschillende campussen van GZA Ziekenhuizen.

Voor een spoedgeval, raadpleging bij een kinderarts of dagopname kunt u terecht op al onze campussen. Voor langere opnames zijn er gespecialiseerde kinderafdelingen op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius.

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Jozef

Campus Sint-Vincentius

GZA Ziekenhuizen wil blijven innoveren en op termijn evolueren naar een volwaardig digitaal loket voor onze patiënten. Daarom starten we midden november de pilootfase van het nieuwe on-line patiëntenplatform MyGZA.

Tijdens de pilootfase, die ongeveer twee maanden zal duren, zullen enkel afspraken op beperkte diensten getoond en gemaakt kunnen worden:

  • de dienst gastro-enterologie op onze drie campussen
  • de dienst pediatrie op campus Sint-Vincentius.

Artsen op deze dienst

» Sint-Augustinus

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Vincentius

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Vincentius

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Polikliniek Hof ter Schelde

Artsen/zorgverleners op Polikliniek Hof ter Schelde

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd