Adaptive healing rooms

Intelligente herstelkamers passen zich aan aan de patiënt met beroerte

Nieuwe technologieën vinden hun weg niet enkel naar beeldvorming en communicatiemiddelen, maar ook naar de kamer van de patiënt. In campus Sint-Augustinus van GZA Ziekenhuizen zijn er vier intelligente aanpasbare herstelkamers voor patiënten die een beroerte hebben gehad.

De  installatie van de "Adaptive Healing Rooms"  zijn een initiatief van de eenheid voor beroertezorg.
Zij geloven  sterk in het effect van het gericht en gepersonaliseerd aanbieden van omgevingsfactoren zoals geluid, licht en projectie op de revalidatie van beroertepatiënten en de positieve impact ervan tijdens het herstelproces.

Ziekenhuispatiënten hebben meer kans op spoedig herstel naarmate zij contact houden met de buitenwereld: zonlicht zien, het ritme van de natuur kunnen volgen en een aangenaam uitzicht hebben. Om het bioritme te stimuleren bootst een kunstmatig dakraam in de herstelkamers de dag-nachtcyclus na, compleet met een stralend blauwe hemel en zonnig wit licht dat geleidelijk en subtiel van lichtsterkte verandert. Een videomuur toont dan weer mooie natuurbeelden die, echt of kunstmatig, pijnverlagend werken, rust geven en het herstel bevorderen. Een oriëntatiescherm toont  daarnaast continu de klok, datum en naam van het ziekenhuis als houvast voor gedesoriënteerde patiënten.

 Studies hebben uitgewezen dat beroertepatiënten ook op een gestructureerde eenheid voor beroertezorg een belangrijk deel van hun tijd buiten technisch onderzoek, revalidatie e.d. spenderen op hun kamer, inactief en zonder enige vorm van interactie.
Het codewoord hier is de neuronale plasticiteit, d.w.z. het vermogen van de hersenen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en de nieuwe behoeftes. We weten immers dat de hersenen geen vastgeroeste mozaïek zijn van  corticale functies, maar dat het hier een dynamisch geheel betreft, waarbij een aantal functies, naargelang de omstandigheden, kan worden onderdrukt of gestimuleerd.
Het is de bedoeling dergelijke neuronale plasticiteit zoveel mogelijk te triggeren.

Diverse studies, o.a. bij proefdieren, hebben aangetoond dat een verblijf in een verrijkte, ambiënte omgeving (d.w.z. in een behuizing die sensibele, cognitieve en motorische stimulatie faciliteert) de structurele en functionele componenten van de neuronale plasticiteit en de cognitieve performantie bij gezonde proefdieren stimuleert en dat het ook het herstel van de krachts- en gevoelsfuncties na een experimenteel geïnduceerde beroerte promoot.
Proeven met dieren tonen aan dat licht en muziek een positief effect hebben op het geheugen en de emoties, en er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat een combinatie van de twee kan helpen om de hersenen te stimuleren en de genezing van de patiënt te bevorderen.

Intussen bevestigen de eerste resultaten inderdaad een positieve evolutie en valt vooral een grote rustgevendheid en hoge tevredenheidsgraad op bij de patiënten zelf.