Nierziekten – nierdialyse – hypertensie (nefrologie)

De dienst nefrologie onderzoekt en behandelt patiënten met nieraandoeningen of een hoge bloeddruk (hypertensie).

Daarnaast biedt deze dienst de nodige voorzieningen voor patiënten die een nierfunctie vervangende behandeling nodig hebben, zoals hemodialyse (kunstnier) of peritoneale dialyse (buikspoeling).

Tot slot is er de voorbereiding, begeleiding en nazorg van niertransplantatie patiënten.

Artsen op deze dienst

» Sint-Augustinus

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Jozef

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Jozef

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Vincentius

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Vincentius

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

» Polikliniek Hof ter Schelde

Artsen/zorgverleners op Polikliniek Hof ter Schelde

  • : Diensthoofd
  • : Adjunct-diensthoofd

Documentatie bij deze dienst