Onze methodes en technologieën

PET/CT-scan bij vasculitis.

Moderne technologie en onderzoeks- of behandelmethoden

Alle afdelingen binnen de specialisatie nucleaire geneeskunde maken gebruik van de modernste apparatuur en onderzoeks- of behandelmethoden.  Wij zijn dan ook één van de grootste niet-universitaire diensten binnen Vlaanderen.

  • Gammacamera’s
    Onze diensten zijn uitgerust met verschillende gammacamera's, waaronder 3 SPECT/CT-camera’s (zie “Welke onderzoeken en behandelingen bieden we aan?”).

  • Botdensitometer met DEXA-techniek
    Er zijn ook botdensitometers met DEXA-techniek beschikbaar, zowel voor total body metingen (body-mass, vetfractie, beendermassa-bepaling) als voor de meting van lokale botontkalking of osteoporose (pols, femurhals, wervelzuil, FRAX-score).

  • PET/CT-camera
    Hoog-performante camera geschikt voor opsporen van tumoren en infecties of algemene onstekingen. Tevens geschikt voor beoordeling van hersenmetabolisme of cardiale viabiliteit.