Maak kennis met ons team

Omdat chronische pijn zo complex is bestaat het multidisciplinair pijncentrum uit een multidisciplinair team van pijnartsen, een pijnverpleegkundige, psychologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en een sociaal werker. Deze specialisten werken elk rond een bepaald aspect van het chronisch pijnprobleem en worden ingeschakeld wanneer hiervoor een indicatie is. Tijdens wekelijkse multidisciplinaire overlegmomenten wordt op regelmatige basis het verloop van de behandeltrajecten van de patiënten van het MPC besproken.

De pijnarts

De pijnarts of algoloog houdt zich bezig met de medische evaluatie en behandeling. De pijnarts zal op basis van de medische voorgeschiedenis, de huidige medische klachten en symptomen een medische behandeling voorstellen. Die behandeling kan bestaan uit het opstarten of wijzigen van pijnmedicatie of, wanneer dat aangewezen is, minimaal invasieve medische behandelingen uitvoeren. Wanneer nodig zal de pijnarts de patiënt doorverwijzen naar een arts van een andere discipline.

Bij welke artsen kunt u terecht?

Campus Sint-Augustinus:

  • Dr. Sara Haspeslagh

  • Dr. Bart Van bets

  • Dr. Ine Gerard

Campus Sint-Vincentius:

  • Dr. Bert Buekers

  • Dr. Thi Kim Hoang Nguyen

  • Dr. Anneleen Brebels

  • Dr. Filip Bogaert

 

De pijnverpleegkundige

De gespecialiseerde verpleegkundige begeleid het globale traject van elke patiënt van het MPC en vormt daardoor een aanspreekpunt voor de patiënten (en eventuele naasten). De pijnverpleegkundige ziet elke patiënt bij de opstart en afronding van zijn multidisciplinaire behandeling en verzorgt, indien nodig, tussentijdse consultaties. Daarnaast staat de verpleegkundige in voor voorlichting of educatie van de patiënt met betrekking tot pijn, pijnmedicatie en pijnproblematieken, zowel in groep als individueel.

Pijnverpleegkundige multidisciplinair pijncentrum:

Ingrid Verlinden

De psycholoog

De psycholoog van het MPC staat in voor de psychologische dimensie in de behandeling van chronische pijnklachten. De psycholoog biedt psycho-educatie aan over de psychische factoren en dynamieken die een rol spelen in het leven van patiënten met chronische pijn. Daarnaast biedt de psycholoog op indicatie een psychologische behandeling voor patiënten, zowel in groep als individueel.

Psychologen multidisciplinair pijncentrum:

Tine Decoster
Silke De Wever

De ergotherapeut

De behandeling van de ergotherapeut van het MPC richt zich op het vergroten van de autonomie en de functionaliteit van de patiënten. De ergotherapeut geeft de patiënt advies over activiteitenmanagement en stimuleert de patiënt met betrekking tot zijn daginvulling, zowel in groep als individueel. Ook het opvolgen van werkhervatting of begeleiding naar aangepast werk is een taak voor de ergotherapeut.

Ergotherapeuten multidisciplinair pijncentrum:

Aline Cornelissen
Martine Gervais

De kinesitherapeut

De kinesitherapeut staat in voor de bewegingscomponent van de multidiscisciplinaire behandeling. De kinesitherapeut begeleidt de patiënt door middel van educatie en concrete oefeningen bij het verbeteren van zijn fysieke conditie en mobiliteit. Waar nodig zal de kinesitherapeut de patiënt doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp binnen of buiten het ziekenhuis. Daarnaast biedt de kinesitherapeut ontspanningstechnieken aan, zowel individueel als in groep.

Kinesitherapeut multidisciplinair pijncentrum:

Filip Wauters

De sociaal werker

De sociaal werker verbonden aan het MPC staat mee in voor de sociale dimensie in de behandeling van chronische pijnklachten. De sociaal werker begeleidt de patiënt bij, indien aangewezen, het optimaliseren van zijn socio-professionele activiteiten. Daarnaast geeft de sociaal werker informatie bij vragen omtrent inkomen, statuten en beroepsheroriëntering.

Sociaal werker multidisciplinair pijncentrum:

Ingrid Deschacht