Welke behandelingen bieden we aan

Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. Het is dus onmogelijk om het concreet behandeltraject dat een patiënt doorloopt te beschrijven. We geven hieronder wel de verschillende componenten mee waaruit een behandeltraject van een patiënt van het MPC kan bestaan.

Groepstherapeutische sessies

Elke patiënt start zijn behandeltraject met het volgen van educatiesessies in groep. De sessies behorende tot de basismodule pijn en hebben als doel de patiënt informatie en inzicht te geven in de verschillende aspecten van een chronisch pijnprobleem.

Deze basismodule bestaat uit vier verschillende sessies die een patiënt in de hieronder beschreven volgorde dient te doorlopen:

  1. Pijneducatie en medicatie

  2. Pijn en coping

  3. Ergonomie en activiteitenmanagement

  4. Slaap en relaxatie

Na het volgen van de groepseducatie is het mogelijk dat een patiënt een groepsbehandeling volgt bij één of meerdere medewerkers van het multidisciplinair pijncentrum. De patiënten die aan de groepstherapeutische sessies deelnemen worden geselecteerd op basis van de opgestelde doelstellingen.

De groepstherapeutische behandeling is steeds toegespitst op een specifiek aspect van het pijnprobleem en verloopt volgens een vastgelegde frequentie en duur.

  • De psycholoog verzorgt verscheidene sessies in groep gaande van een groepssessie voor naasten van patiënten, sessies rond stress, tot een behandelprogramma dat over enkele opeenvolgende weken loopt.

  • De kinesitherapeut organiseert op regelmatige basis een relaxatietraining in groep.

Individuele therapeutische sessies

Een patiënt kan ook een individuele behandeling volgen bij één of meerdere medewerkers van het multidisciplinair pijncentrum. De frequentie en duur van deze individuele behandelingen wordt steeds met de patiënt besproken.

De inhoud van de individuele therapeutische sessies zijn uiteraard gerelateerd aan de opgestelde doelstellingen en de specialisatie van de medewerker van het multidisciplinair pijncentrum.