Centrale sterilisatie

Wij nemen u graag mee in de wereld van het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren van medische hulpmiddelen zoals chirurgische instrumentarium, materialen voor behandeling, diagnose en verzorging. 

De kerntaak van de centrale sterilisatie afdeling (CSA) is het op zodanige wijze reinigen, desinfecteren, controleren, onderhouden, steriliseren en leveren van medische hulpmiddelen zodat onze artsen en verpleegkundigen deze risicoloos kunnen gebruiken. Om juist in te schatten welke processtappen bepaalde materialen moeten ondergaan, gebruiken wij hiervoor het “Spaulding Principe”.

Op dit moment hebben de drie campussen van GZA Ziekenhuizen nog elk een eigen sterilisatieafdeling. Sinds 13 mei 2013 opende er op campus Sint-Augustinus een nieuwe sterilisatie met voldoende capaciteit om alle materialen van de drie campussen te kunnen verwerken. Het is dan ook de bedoeling om op termijn de sterilisaties op campus Sint-Jozef en campus Sint-Vincentius te sluiten.
Het te verwerken materiaal zal dan getransporteerd worden naar campus Sint-Augustinus en na verwerking terugkeren naar de respectievelijke campus.  

Indeling van de centrale sterilisatie

De centrale sterilisatie is ingedeeld in vier van elkaar gescheiden zones.

Overdrachtspunt klanten-centrale sterilisatie

In deze zone kunnen de klanten van de centrale sterilisatie hun gebruikte medische hulpmiddelen afleveren. Bij de receptie van de materialen voeren we een controle uit op de volledigheid van de sets. We wegen de sets en dit gewicht vergelijken we met het gewicht van de set bij samenstellen (zie verder inpakzone). Indien we een afwijking in het gewicht vaststellen is dit een indicatie dat de set onvolledig is. Softwarematig ondersteunt instrumententraceersysteem SteMaTo® deze stap en alle verdere stappen. Na receptie vertrekken de materialen naar de volgende zone.

Zone voor reiniging en desinfectie

Hier worden de instrumenten eerst handmatig open gelegd, gedemonteerd, doorgespoeld en geborsteld. Vervolgens spoelen we het instrumentarium in een gesloten spoelbak met koud water. Na de voorspoeling behandelen we het instrumentarium in een ultrasoon (door middel van geluidstrillingen) bad.  Als laatste stap plaatsen we de instrumenten in een was- en desinfectiemachine.

Het wasproces van deze was-en desinfectiemachine is opgebouwd uit 4 stappen:

 • voorspoeling;
 • wasproces;
 • desinfectie proces;
 • droging.

De voorreiniging en de reiniging in de wasmachines registreren we aan de hand van barcodes op de set in het instrumententraceersysteem.

Als het proces is beëindigd en het proces voldoet aan de richtlijnen ontladen we het instrumentarium aan de zuivere zijde van de machine en geven we het vrij voor de vervolg stap: de inpakzone.

Inpakzone

Na reiniging en desinfectering komen de instrumenten in de inpakzone en start de volgende processtap. Deze processtap bestaat uit volgende onderdelen:

 • het controleren van het instrumentarium op reinheid;
 • het monteren van het instrumentarium waar nodig;
 • het controleren van het instrumentarium op functionaliteit;
 • het controleren van de instrumenten sets op volledigheid;
 • het inpakken van het instrumentarium;
 • het klaar maken van de sets voor sterilisatie.

Om zeker te zijn dat de juiste instrumenten in de juiste set belanden en dat de set volledig is worden we ondersteund door verschillende hulpmiddelen.

 • We hebben een databank met een omschrijving van de set en zijn inhoud.
 • We gebruiken een datamatrixcode met een uniek nummer op het instrument, gekoppeld aan een unieke set. Deze code lezen we met behulp van een camera.
 • We gebruiken het gewicht van de set. Nadat de set is samengesteld wegen we de set. Indien een afwijking wordt vastgesteld is dit een indicatie om de set terug na te kijken. Dit gewicht is tegelijk het referentiegewicht bij receptie van de set op het overdrachtspunt.

De ingepakte instrumenten laden we vervolgens op een sterilisatiewagen en we maken een sterilisatiebatch aan. Elke set heeft een sterilisatieprotocol. Als alle sterilisatieprotocollen overeenkomen met de gekozen sterilisatiemethode dan kan de sterilisatie starten.

Steriele zone
 
Als het sterilisatieproces volgens alle voorschriftenverliep wordt de sterilisator automatisch ontladen en start het afkoelen van de sets.
Na afkoeling controleren we de lading op de volgende items:

 • grafiek, tijd, druk en temperatuur;
 • eventuele beschadiging van de verpakking;
 • procesindicatoren.

Als de controle in orde is geven we de lading vrij en sorteren we het om vervolgens te verdelen naar de klanten van de centrale sterilisatie.

Team

Ons team op de drie campussen bestaat uit 41 medewerkers en is onderverdeeld in de volgende functies:

 • een hoofd CS;
 • een adjunct hoofd CSA;
 • een materiaalbeheerder;
 • een stafmedewerker planning en ondersteuning;
 • vier dagorganisatoren;
 • 33 medewerkers.

Hoe bereikt u ons?

Centrale sterilisatie GZA Ziekenhuizen
Tel. 03 443 46 56

De centrale sterilisatie GZA op campus Sint-Augustinus is gelegen op de kelderverdieping, volg route 269.
Tel. 03 443 46 56

Het overdrachtspunt op campus Sint-Vincentius is gelegen op het gelijkvloers naast het operatiekwartier, blok E.
Telefoon: 03 285 20 55