Facturatie

Hebt u bijkomende vragen over (de samenstelling van) uw factuur, dan kunt u deze richten tot het financieel departement - patiëntenbeheer.

Hoe kunt u ons bereiken?

Dit kan:
- via telefoon: 03 283 13 13 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur).
- via e-mail: patientenbeheer(at)gza.be

Voor vragen of meer informatie over het voorschot, kunt u steeds terecht bij onze dienst opname van GZA Ziekenhuizen