Klinische psychologie

De dienst klinische psychologie biedt psychologische zorg aan patiënten van GZA Ziekenhuizen. Zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten kunnen, op eigen vraag of op doorverwijzing van een andere zorgverlener¹, terecht bij de klinisch psychologen van de dienst.

Enkel patiënten die worden behandeld of opgevolgd binnen GZA Ziekenhuizen en waarbij de psychologische problemen gelinkt zijn aan een somatische aandoening kunnen beroep doen op de zorg van deze klinisch psychologen.