Ombudsdienst

Geef een compliment of uit uw ongenoegen

De artsen en personeelsleden van de GZA ziekenhuizen willen u als patiënt de beste zorg en diensten aanbieden. Soms gebeurt het dat iets niet loopt zoals verwacht en ontstaat er ontevredenheid. Het is belangrijk om hiervan zo snel mogelijk melding te maken bij de zorgverstrekker en bij voorkeur daar waar de klacht is ontstaan. U hebt ook het recht om uw ongenoegen te uiten bij de interne bemiddelaars (ombudspersonen).

Bent u echter tevreden over de geleverde zorg? Laat het ons dan ook weten.

Wat doet de bemiddelingsdienst? (ombudsdienst)

De bemiddelaars hebben een neutrale positie binnen onze ziekenhuizen. Ze bemiddelen tussen patiënten en zorgverstrekkers, luisteren daarbij naar alle betrokken partijen en trachten gezamenlijk een consensus te bereiken. De bemiddelaars (ombudspersonen) kunnen evenwel geen oordeel uitspreken maar proberen de communicatie te herstellen. 

Klik hier voor een volledige inhoud van de functie van een bemiddelaar.

Klachten?

U kunt uw ontevredenheid uiten over alle aspecten van de zorg- en/of dienstverlening. Bijvoorbeeld over verstrekte informatie, over inspraak, over bejegening van de zorgverstrekker, over de zorg en/of behandeling, over het comfort tijdens uw verblijf, over wachttijden tijdens een consultatie, enz.

Melding van een medisch incident

U kunt ook een melding maken van een medisch incident. Wat wordt verstaan onder een medisch incident: wanneer er een vermoeden is van een medische fout of een verregaande complicatie door een handeling van zorgverleners.

Eerst praten met de betrokkene

De ervaring leert dat ongenoegen vaak berust op een misverstand. Daarom is het erg belangrijk dat u eerst gaat praten met de betrokken zorgverstrekker of verantwoordelijke. Een goed gesprek kan veel ophelderen. Als het gesprek toch niet tot een bevredigend resultaat leidt of als een gesprek niet mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met de bemiddelingsdienst (ombudsdienst). 

Wenst u een (medisch) incident of klacht te melden of hebt u een suggestie of compliment?

U kunt op verschillende manieren terecht bij de bemiddelingsdienst (ombudsdienst): 

Na kennisname van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging (mondeling en/of schriftelijk). De bemiddelaar spreekt de betrokken zorgverstrekkers aan, brengt eventueel de partijen samen en tracht antwoord te geven en in te spelen op uw verwachtingen. Voor dit verloop gelden alle wettelijke bepalingen (zoals o.a. de privacywetgeving, beroepsgeheim, de wet op de patiëntenrechten…), de interne reglementen en de procedures binnen GZA Ziekenhuizen. 

Hoe de bemiddelaars bereiken?

Telefonisch of elektronisch

Dirk Jordaens tel.: 03 443 35 44 - Dirk.jordaens(at)gza.be
Isabelle Dewinkeler tel.: 03 283 10 65 - Isabelle.dewinkeler(at)gza.be

Persoonlijk (bij voorkeur na afspraak)
Dirk Jordaens
campus Sint-Augustinus: maandag 10 - 16 uur, dinsdag 10 - 13 uur en donderdag 13 - 17 uur.
Volg route 111.

Isabelle Dewinkeler

campus Sint-Vincentius: dinsdag 10 - 13 uur, donderdag 10 - 13 uur en vrijdag 10 - 16 uur.
Volg route 4.

Voor campus Sint-Jozef kunt u ook bij Isabelle Dewinkeler terecht. Voor een telefonisch gesprek kan dit op dezelfde momenten als voor campus Sint-Vincentius. Voor een persoonlijk gesprek kan dit enkel na een telefonische afspraak.


Vaste medewerkers, verbonden aan de dienst bemiddeling: Esther Franssens en Annelies Piessens.

Documentatie bij deze dienst