Honorariumsupplementen

Bovenop het wettelijk tarief kunnen de ziekenhuisartsen ook honorariumsupplementen aanrekenen. Deze honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt, hiervoor is geen tussenkomst vanuit de ziekteverzekering voorzien.

Indien u tijdens een opname met overnachting verblijft in een meerpersoons- of tweepersoonskamer is het wettelijk verboden honorariumsupplementen aan te rekenen.
Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt in een meerpersoons- of tweepersoonskamer, bedraagt 0 %.

Indien u uitdrukkelijk kiest voor een eenpersoonskamer en er ook effectief verblijft, kunnen alle artsen u honorariumsupplementen aanrekenen.

  • Het bedrag dat een arts op onze campussen mag aanrekenen als honorariumsupplement is maximaal 130 % van het wettelijk vastgelegd tarief. Elke arts die tussenkomt in uw behandeling (anesthesist, chirurg …) kan een ereloonsupplement aanrekenen. Voor een supplement tussen 130 % en 200 % dient de behandelend arts u voorafgaandelijk aan uw opname een overeenkomst te laten tekenen.
    Bijvoorbeeld: een arts rekent maximaal 100 % als honorariumsupplement. Voor een ingreep die wettelijk € 75 kost en waarvoor het ziekenfonds € 50 terugbetaalt, zal u € 100 zelf betalen (€ 25 persoonlijk aandeel en € 75 honorariumsupplement).

In de volgende uitzonderlijke situaties is het wettelijk verboden een honorariumsupplement aan te rekenen aan de patiënt:

  • wanneer uw behandelend arts oordeelt dat een opname in een eenpersoonskamer medisch noodzakelijk is;
  • wanneer u in een eenpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is;
  • wanneer u opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.