Taalbijstand

U of iemand die u kent heeft binnenkort een afspraak in het ziekenhuis, maar spreekt of verstaat onvoldoende Nederlands en wil zich graag laten bijstaan door een tolk?

Dan kunt u minstens drie dagen voor uw afspraak een tolk aanvragen via het e-mailadres: tolkaanvraag(at)gza.be

De coördinator interculturele bemiddeling van het ziekenhuis krijgt uw e-mailbericht aan en gaat voor u op zoek naar een tolk die u kan helpen tijdens uw afspraak. U krijgt steeds een antwoord via mail.

Gelieve in uw mail steeds volgende zaken te vermelden:

  • naam en geboortedatum van de patiënt
  • taal die gevraagd wordt
  • datum en uur van de afspraak
    • + naam van de arts/zorgverlener bij wie de afspraak gepland is
    • + de specialisatie van de arts/zorgverlener (bv. oogarts, gynaecoloog, kinesist, sociaal werker, diëtist ...)

Ook voor meer informatie of bijkomende vragen kunt u steeds terecht op het e-mailadres tolkaanvraag(at)gza.be