Patiëntenrechten

Uw rechten als patiënt

Wat mag u van ons verwachten?

U heeft als patiënt een aantal wettelijke rechten. We gaan hier graag met u over in dialoog om aan uw verwachtingen naar een warme en kwaliteitsvolle zorg te voldoen.

Het betreffen volgende rechten:

 1. recht op kwaliteitsvolle dienstverlening (meer info)
 2. recht op vrije keuze van zorgverstrekker (meer info)
 3. recht om geïnformeerd te worden over uw gezondheidstoestand en de evolutie ervan (meer info)
 4. recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de zorgverstrekker (meer info)
 5. recht op informatie omtrent de verzekering en vergunning van de zorgverstrekker (meer info)
 6. recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift (meer info)
 7. recht op bijstand en vertegenwoordiging of een vertrouwenspersoon (meer info)
 8. recht op bescherming van uw privacy (meer info)
 9. recht op pijnbehandeling en spirituele zorgverlening (meer info)
 10. recht op klachtenbemiddeling (meer info)

Het “e-Health platform” maakt een beveiligde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wanneer u als patiënt uw toestemming hiertoe registreert. Meer informatie.

Wat mogen wij van u en uw bezoekers verwachten?

 • Informeer en help uw zorgverleners.
  Geef steeds zo volledig mogelijke informatie over uw gezondheid en uw medicatiegebruik, en probeer zo goed mogelijk mee te werken aan uw behandeling. Wanneer u niet op een afspraak kunt komen, laat dit dan op voorhand weten zodat andere patiënten in uw plaats geholpen kunnen worden.
 • Respecteer de bezoekuren en de rust in het ziekenhuis.
  Rust is de beste heelmeester. Omdat we onze patiënten een spoedig herstel wensen, vragen we ook uw hulp (en van uw bezoekers) om de rust in ons ziekenhuis te verzekeren. Tussen 14 en 20 uur openen we de deuren van onze verpleegafdelingen voor bezoekers. De tijd daarvoor en daarna reserveren we voor de zorg en de rust van onze patiënten. Denkt u aan een bezoekje buiten de bezoekuren? Overleg dan eerst met de hoofdverpleegkundige. Op bepaalde diensten zoals intensieve zorg geldt een speciale regeling. Deze vindt u aan de ingang van de dienst of op onze website.
 • Rook in de voorziene plaatsen.
  In het ziekenhuis mag niet gerookt worden. Roken kan steeds op de hiervoor bestemde plaatsen.
 • Gebruik uw gsm waar het kan.
  Binnen onze muren bent u mobiel even bereikbaar als daarbuiten. Enkel op diensten die werken met gevoelige medische apparatuur vragen we u om uw gsm uit te schakelen. U herkent deze diensten aan het verbodsteken bij hun ingang.
 • Ga zorgzaam om met de omgeving en het materiaal.
  Draag zorg voor het materiaal in het ziekenhuis. Laat ook geen materiaal rondslingeren en gooi afval in de vuilnis. Laat waardevolle zaken thuis, want het ziekenhuis kan de veiligheid ervan niet garanderen.
 • Ga zorgzaam om met elkaar.
  Een ziekenhuisomgeving veroorzaakt soms spanning en stress. Juist in die omstandigheden is het belangrijk dat wij rustig en respectvol met elkaar blijven omgaan. Ook woorden kunnen kwetsen.