e-Health platform

De informatie over uw gezondheidstoestand wordt bewaard bij verschillende zorgverleners en zorginstellingen. Om een kwaliteitsvolle zorg te garanderen, is het belangrijk dat onze zorgverleners alle relevante informatie kunnen raadplegen.

Het “e-Health platform” maakt een beveiligde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wanneer u als patiënt uw toestemming hiertoe registreert.

Onze medewerkers kunnen deze registratie ook in uw naam uitvoeren. Zij zullen hiervoor bij opname uw toestemming vragen (meer gedetailleerde informatie omtrent de werking van dit platform kunt u terugvinden op de website www.ehealth.fgov.be).