Recht op informatie omtrent de verzekering en vergunning van de zorgverstrekker

U heeft als patiënt het recht om van de zorgverlener te vernemen of hij/zij beschikt over een verzekeringsdekking of een andere vorm van bescherming met betrekking tot zijn/haar beroepsaansprakelijkheid.

U heeft tevens het recht om te weten of uw zorgverlener gemachtigd is om het beroep uit te oefenen (cfr. door visum, inschrijving bij het RIZIV of de Orde van Artsen).