Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

U hebt als patiënt steeds recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle zorg in functie van de huidige medische kennis en beschikbare technologie. Dit betekent niet dat aan al uw mogelijke individuele behoeften moet worden voldaan, wel dat u recht hebt op de best mogelijke zorg in vergelijking met de op dat moment geldende standaarden.

Daarnaast betekent dit recht ook dat uw morele, culturele, religieuze en filosofische overtuigingen te allen tijde gerespecteerd moeten worden.