Recht op pijnbehandeling

U hebt als patiënt recht op aangepaste zorg om uw pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten.

De zorgverlener moet de patiënt ook informeren over het vermijden en bestrijden van pijn.