Recht op vrije keuze van zorgverstrekker

U kiest als patiënt in principe zelf uw zorgverstrekker en u kunt deze keuze steeds herzien.  Elke patiënt heeft daarnaast ook het recht om een tweede opinie in te winnen bij een andere zorgverstrekker. Dit recht op vrije keuze van de zorgverstrekker blijft ook van toepassing wanneer u naar een andere zorgverstrekker wordt doorverwezen.

Door de omstandigheden eigen aan de organisatie van de gezondheidszorg kunt u als patiënt evenwel niet altijd vrij de zorgverlener(s) die bij uw behandeling worden betrokken kiezen.  We denken hierbij aan een spoedopname, het feit dat er maar één specialist beschikbaar is door een wachtregeling, het werken in teamverband, de toewijzing van verpleegkundigen aan een bepaalde dienst…  Deze organisatorische maatregelen maken dat u als patiënt in de praktijk niet steeds uw recht op vrije keuze volledig zal kunnen uitoefenen.