Master- en bachelorproeven

GZA hecht veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en staat open voor onderzoek in het kader van een master- of bachelorproef. Voor het indienen van een aanvraag dienen volgende stappen te worden doorlopen:

  • De student neemt contact op met de cel beleidsondersteuning om het onderzoek toe te lichten en stuurt volgend aanvraagformulieren het eventuele protocol door naar ‘masterproeven(at)gza.be'.
  • De medewerker van de cel beleidsondersteuning zal vervolgens het aanvraagformulier en de relevantie van het onderzoek kritisch beoordelen en bespreken met de betrokken diensten.
  • Binnen GZA wordt gezocht naar een begeleider die de student gedurende zijn eindwerk zal begeleiden en zal fungeren als contactpersoon.
  • Het al dan niet aanvaarden van het onderzoek wordt per email meegedeeld aan de student.
  • Pas na goedkeuring vanuit de cel beleidsondersteuning kan indien nodig een formele goedkeuring van de ethische commissie worden aangevraagd. Een aanvraag bij de ethische commissie is noodzakelijk indien bij de studie patiëntengegevens of persoonsgegevens van medewerkers worden gebruikt (Ethische commissie aanvraagdocumenten). De student stuurt het volledig dossier met aanvraag ter goedkeuring door naar ec(at)gza.be. Het besluit van de ethische commissie zal schriftelijk aan de student meegedeeld worden, nadat de voorzitter van de ethische commissie het dossier doorgenomen heeft.
  • Als de masterproef/bachelorproef kan starten, wordt deze verder opgevolgd door de GZA begeleider.
  • Na afronding van de masterproef/bachelorproef maakt de student zijn eindwerk over aan zijn begeleider en aan de cel beleidsondersteuning (masterproeven(at)gza.be).

Aandachtspunten

  • Het verwerken van aanvragen vraagt tijd; tijdig indienen is dus belangrijk.
  • De ethische commissie komt maandelijks samen. De student dient hier rekening mee te houden alvorens het besluit van de commissie te kennen.
  • Verpleegafdelingen worden soms overstelpt met bevragingen waardoor in sommige gevallen een onderzoek met enquête geweigerd zal worden.